• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-05.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(98)/2015

  Artykuły branżowe

  Urządzenia Lakiernicze

  Procesy Wspomagające

  Technologie Lakiernicze

  ponad rok temu  01.11.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 2

  Przemysł 4.0, dzięki inteligentnym systemom transportowym, staje się w lakierniach rzeczywistością


  Jako część fazy planowania instalacji lakierniczych, wybór odpowiedniej techniki transportowej powinien także spełniać kryteria Przemysłu 4.0. Wymogiem jest rejestracja specyficznych dla produktu i procesu informacji w czasie rzeczywistym poprzez układ sterowania systemu transportowego. Dla dalszego przetwarzania danych układ sterowania systemu transportowego musi zostać połączony sieciowo z cyfrowymi technologiami komunikacji.


  Projektant instalacji lakierniczych ma obecnie do dyspozycji szeroki wachlarz systemów transportowych. Wybór sięga od przemieszczania elementów obrabianych w kratowych wózkach transportowych, poprzez przenośniki podwieszone z przesuwem ręcznym, przenośnik okrężny jako przenośnik w trybie ciągłym, aż po komfortowy podwieszony transport dwutorowy (P+F) i elektryczne kolejki podwieszane. Do lakierowania elementów dwuwymiarowych zastosowanie znajdują przenośniki płaskie, takie jak przenośnik wałkowy (rolkowy), taśmowy czy łańcuchowy. Dla przedmiotów dekoracyjnych, jak np. podzespoły z tworzyw sztucznych dla motoryzacji, sprawdził się tzw. system przenośnikowy typu skid (jako skid określany jest mobilny stojak lakierniczy, np. w formie ramy), przy czym elementy na skidzie transportowane są w lakierni poprzez przenośniki łańcuchowe, taśmowe lub wałkowe. Wybór odpowiednich systemów transportowych, w zależności od technologii lakierniczych, został przedstawiony w tabeli. W fazie koncepcyjnego opracowywania poprawnego systemu transportowego, poza dotychczasowymi kryteriami, jak spektrum części, wydajność, technologia lakiernicza oraz oczekiwany poziom automatyzacji, należy uwzględnić również, z uwagi na Przemysł 4.0, możliwość włączenia urządzenia w sieć poprzez cyfrowe technologie komunikacyjne.

  Tabela przedstawia przydatność różnych systemów transportowych dla poszczególnych technik lakierowania.  Czynniki kształtujące rynek, takie jak:

  - zmniejszające się wielkości partii produkcyjnych,

  - rosnąca różnorodność wariantów,

  - krótszy czas życia modeli,

  - potrzeba szybkiej reakcji na życzenia klientów nie mogą być już realizowane przy zastosowaniu zwykłych koncepcji lakierniczych.

  Symulacja

  Jako innowacyjne ogniwo łączące świat rzeczywisty z cyberfizycznymi systemami coraz bardziej na znaczeniu zyskuje symulacja fizycznego modelowania procesów i automatycznego generowania procesów lakierniczych. Warunkiem jest rozpoznawanie elementów poprzez przetwarzanie obrazu, np. dla generowania programów ruchowych dla robotów do aplikowania lakieru. Realizacja rosnących wymagań "liczność partii 1" (produkcja jednostkowa) oraz "większa różnorodność wariantów" staje się realna poprzez tego typu systemy. Ważną rolę odgrywają tutaj transpondery RFID, które zastępują mechaniczne kodowanie wózków transportowych w systemach przenośników P+F. Transpondery RFID mogą być wykorzystywane także jako nośniki informacji, np. do zbierania danych procesu (temperatura, wilgotność, czas procesu). Dzięki temu możliwe jest wczesne rozpoznawanie błędów, a w przypadku defektów powłoki i reklamacji zrozumienie i dotarcie do przyczyn źródłowych. Urządzenia lakiernicze nie są zwykle zintegrowane z programami produkcyjnymi i przedstawiane są tam jedynie jako "black box". W nowszych instalacjach są już utworzone otwarte interfejsy do systemów nadrzędnych (system zarządzania budynkiem; ERP). Poprzez połączenia sieciowe, w szczególności z układem sterowania systemów transportowych, możliwe staje się zintegrowanie procesu lakierniczego procesem produkcji w czasie rzeczywistym.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...