• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(67)/2010

  Artykuły branżowe

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.09.2010, ~ Administrator,   Czas czytania 9 minut

  Strona 1 z 6

  Strumieniowo-ścierne przygotowanie powierzchni


  Przed nałożeniem na powierzchnię powłoki ochronnej lub dekoracyjnej konieczne jest jej odpowiednie przygotowanie. Polega ono przede wszystkim na oczyszczeniu powierzchni oraz nadaniu jej struktury odpowiedniej do rodzaju nanoszonych powłok. Stosowane są dwie podstawowe metody przygotowania powierzchni: chemiczna i strumieniowo-ścierna.


  Metoda chemiczna

  Metoda pozwala na usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń płynnych i półpłynnych, w tym smarów i olejów. W zależności od użytych środków, można nią również usunąć większość zanieczyszczeń stałych, głównie w postaci tlenków metali. Metoda chemiczna jest odpowiednią i z reguły wystarczającą technologią przygotowania powierzchni do nanoszenia powłok metodą galwaniczną lub metalizacji natryskowej. W przypadku przygotowywania powierzchni do lakierowania, metoda chemiczna jest z reguły niewystarczająca, ponieważ nie kształtuje ona struktury powierzchni – to jest nie nadaje jej wymaganej odpowiedniej chropowatości. Najczęściej po obróbce chemicznej konieczna jest obróbka mechaniczna strumieniowo-ścierna. Przy czym, wcześniejszej obróbce chemicznej (najczęściej myciu z użyciem detergentów) poddawane są elementy zatłuszczone, między innymi emulsjami stosowanymi w obróbce plastycznej. W zdecydowanej większości przypadków do odpowiedniego przygotowania powierzchni do lakierowania wystarczająca jest obróbka strumieniowo-ścierna na sucho. Dodatkowe wady obróbki chemicznej, jak: kosztowna i kłopotliwa utylizacja odpadów, szkodliwe warunki pracy, szkodliwy wpływ na otoczenie i środowisko naturalne, sprawiają, że chemiczne oczyszczanie powierzchni jest ograniczane do przypadków koniecznych. Najczęściej dąży się do tego, aby stosowana była wyłącznie obróbka strumieniowo-ścierna.


  Obróbka strumieniowo-ścierna

  Strumieniowo-ścierna obróbka powierzchni polega na uderzaniu w powierzchnię strumieniem ścierniwa o wysokiej energii kinetycznej. Norma PN-EN ISO 8504-2:2002 określa następujące metody obróbki:

  901pow_rys1.jpg

  Rys. 1.


  - Obróbka strumieniowo-ścierna pneumatyczna na mokro (hydrościerna)

  Podobna jest do obróbki strumieniowo-ściernej pneumatycznej, lecz z dodaniem cieczy (zwykle wody lub mieszaniny wody z detergentem). Metoda ta stosowana jest najczęściej w celu uniknięcia pylenia oraz gdy wymagane jest usunięcie związków rozpuszczalnych w dodanej mieszaninie płynów.


  - Obróbka strumieniowo-ścierna zawiesiną ścierną

  W tej metodzie zawiesina drobnego ścierniwa w wodzie lub innej cieczy jest kierowana pompami lub sprężonym powietrzem poprzez dyszę na obrabianą powierzchnię. Stosowana jest głównie do uzyskania drobnoziarnistego profilu powierzchni lub celem uniknięcia powstawania wtórnego profilu.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...