• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2023

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(73)/2011

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2011, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3

  Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny – projektowana zmiana ustawy odpadach


  Na mocy dotychczasowych przepisów, pozostałości surowców, materiałów stosowanych produkcji uznawane są jako odpady. projektowanej zmianie ustawy odpadach rozdziale czwartym podane zostały warunki, kiedy można uznać przedmiot lub substancję za produkt uboczny. Jest to bardzo ważna zmiana, która ułatwi uporządkuje wielu przedsiębiorstwach gospodarkę odpadami.


  Pojęcie produktu ubocznego określone zostało już wcześniej art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2008/98/WE dnia 19.11.2008 r. sprawie odpadów [Dz. U. UE L 312/11].


  Często mamy do czynienia kwalifikowaniem odpadów powstających wyniku cięcia metali (nie piłowania nie toczenia) do grupy 12, 16, 17 lub 19. Teoretycznie zakwalifikowanie do grupy 12 byłoby prawidłowe, ale żaden rodzaj odpadu, tym samym kod tej grupy, wymieniony aktualnym katalogu odpadów nie jest adekwatny do powstających wyniku cięcia blach dużych kawałków blachy, które mogą być surowcem dla innego przedsiębiorcy. Odpady tego rodzaju są oczywiście jak najbardziej odpowiednie do stosowania jako materiał wsadowy do produkcji metali hutach, odlewniach, rafinatorach aluminium zakładach przetapiania aluminium. Często są więc zaliczane do rodzaju odpadów złomu, czyli do grupy 16, 17 lub 19. tak naprawdę są to produkty uboczne lub złom żelaza, stali aluminium, który zgodnie rozporządzeniem Rady UE nr 333/2011 dn. 31.03.2011 r., po spełnieniu wszystkich niezbędnych kryteriów przestaje być odpadem. Inaczej sprawa wygląda z:

  - opiłkami wiórami, które zawierają ciecze, takie jak olej lub emulsje oleiste,

  - beczkami pojemnikami, które zawierają lub zawierały oleje lub farby,

  - zamkniętymi pojemnikami pod ciśnieniem lub niewystarczająco otwartymi mogącymi spowodować wybuch piecu metalurgicznym, które nie mogą być stosowane jako wsad, czyli pozostają odpadami.

  Powróćmy do projektowanej ustawy odpadach warunków, które muszą być spełnione, aby przedmiot lub substancja powstające wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, zostały uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem. Otóż, zgodnie art. 10 projektowanej zmiany ustawy odpadach muszą mieć spełnione łącznie następujące warunki:

  1/ dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

  2/ przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;

  3/ dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...

  WYDANIE 5(73)/2011

  Reklama
  C1 - Farby dekoracyjne