• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 2(82)/2013

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.03.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 3 z 3


  Wspomniany "rejestr", na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, będzie prowadzony przez marszałka województwa. Będzie to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Musi on być utworzony najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Natomiast podmioty podlegające z urzędu wpisowi do rejestru są wpisywane do niego przez marszałka województwa w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia. Będzie tylko jeden rejestr prowadzony przez marszałka województwa. W związku z tym zakończą prowadzenie rejestrów starosta i GIOŚ. Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informację o utworzeniu BDO (bazy danych o odpadach), w tym "rejestru".


  Do czasu utworzenia "rejestru" do wydawania zezwoleń na transport odpadów stosuje się przepisy "starej" ustawy o odpadach. Oznacza to, że zezwolenia na transport odpadów nie będą wymagane z chwilą utworzenia "rejestru". Będzie wymagany tylko wpis do "rejestru".


  Dodam jeszcze, że do dnia 31.12.2014 roku do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.


  Na temat zmian w przepisach w zakresie ochrony środowiska pisałam już wcześniej w poprzednich numerach "Lakiernictwa Przemysłowego".


  Aurora Niesiołowska  Tagi: LZO,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...