• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 2(82)/2013

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.03.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 2 z 3

  b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

  Poza opisanymi wyżej przypadkami, wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powlekania wymaga uzyskania pozwolenia.


  W nowej ustawie o odpadach z 14.12.2012 r. [Dz.U. z 2013 r., poz. 21] w rozdziale 2 zawarte zostały przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe. Z rozdziału tego dowiemy się do kiedy ważne są dotychczasowe decyzje wydane na podstawie "starej" ustawy o odpadach, która straciła swą moc 23.01.2013 roku.

  Zgodnie z art. 231 ust. 1 ww. ustawy, decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasają z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Wyjątek stanowią decyzje dotyczące zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które to zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Czyli do tego czasu posiadacz odpadów może prowadzić zbieranie lub przetwarzanie odpadów na podstawie dotychczasowej decyzji. Przypomnę, że przetwarzanie odpadów to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.


  Z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach straciły ważność również informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Natomiast pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowały ważność na czas, na jaki zostały wydane. Na podstawie art. 232 ust. 1 zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów nowej ustawy oraz zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy, tj. do 23.01.2015 roku.


  W przypadku pozwoleń zintegrowanych wydanych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, obejmujących wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.


  Jeżeli chodzi o zezwolenia na transport odpadów, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Otóż, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do "rejestru" lub z dniem uzyskania wpisu do tego "rejestru", w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

  Tagi: LZO,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...