• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 2(82)/2013

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.03.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3

  Standardy emisyjne, pozwolenia oraz ważność dotychczasowych decyzji w zakresie gospodarki odpadami


  Proces powlekania drewna lub wyrobów drewnopochodnych przy zużyciu LZO we wszystkich instalacjach w zakładzie, w których jest on prowadzony, przekraczającym 15 Mg/rok objęty jest standardami emisyjnymi podanymi w załączniku nr 8 w tabeli 1 do rozporządzenia ministra środowiska z 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [Dz.U. nr 95, poz. 558]. Natomiast w przypadku innego rodzaju powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii lub papieru standardy emisyjne zaczynają obowiązywać jeżeli, zużycie LZO jest wyższe od 5 Mg/rok.


  Standardy emisyjne dla LZO wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany wyrażone są jako stężenia LZO w gazach odlotowych w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny i oznaczone są jako S1. W przypadku standardów emisyjnych dla LZO wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany, standardy emisyjne wyrażone są jako procent wsadu LZO i oznaczone jako S2. Według załącznika do rozporządzenia ministra środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia [Dz.U. nr 130, poz. 881] do rodzajów instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, zaliczają się instalacje do powlekania, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku. Co oznacza powłoka precyzuje ww. rozporządzenie, według którego to każdy preparat, łącznie z wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub preparatami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne niezbędnymi do jego właściwego zastosowania, który nakłada się na powierzchnię w celu nadania jej efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego.


  Jednak ww. instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia najczęściej podlegają zgłoszeniu na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [Dz.U. nr 130, poz. 880]. Są pewne wyjątki i dotyczą między innymi instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej

  Tagi: LZO,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...