• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2023

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(83)/2013

  Artykuły branżowe

  Procesy Wspomagające

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 2 z 3


  1326scierniwa_002.jpg


  1326scierniwa_003.jpg


  1326scierniwa_004.jpg

  Rys. 2. Wady powłok malarskich wynikające z obecności zanieczyszczeń olejowych.


  Konwencjonalny sposób rozwiązania tego problemu przebiega według schematu przedstawionego na rys. 3. Zaolejony element trafia najpierw do myjki, gdzie następuje jego odtłuszczanie. Po umyciu i wysuszeniu element poddawany jest śrutowaniu, a następnie ponownemu myciu, aby pozbyć się tłuszczu, który pojawił się na skutek użycia zaolejonego ścierniwa. Po oczyszczeniu detal poddaje się malowaniu. Jak można łatwo zauważyć, w skrajnym przypadku proces obejmuje cztery stadia. Instalacja myjki, oprócz samych kosztów związanych z zakupem urządzenia, wiąże się z koniecznością użycia odpowiednich środków odtłuszczających i ich późniejszej utylizacji, zużyciem paliwa na jej ogrzanie i wysuszenie elementów po myciu oraz kosztami związanymi z jej obsługą.


  Problem rozwiązany!

  Jak wynika z powyższego opisu, procedura jest kosztowna i czasochłonna. Cztery lata temu przed tym samym problemem stanęła pewna niemiecka firma. Koszty związane z ręcznym usuwaniem olei i smarów, pozostałych po wcześniejszych stadiach obróbki, skłoniły do znalezienia tańszego rozwiązania. Efektem tych poszukiwań jest preparat PantaTec Ultimate, który od kwietnia bieżącego roku jest dostępny na rynku polskim za pośrednictwem firmy Poltech s.c. - rodzimego producenta śrutownic. Zastosowanie preparatu pozwala skrócić proces przygotowania powierzchni z czterech do dwóch kroków - rys. 4.


  1326scierniwa_005.jpg

  Rys. 3. Konwencjonalny przebieg procesu.


  1326scierniwa_006.jpg

  Rys. 4. Przebieg procesu z wykorzystaniem PantaTec Ultimate.


  Korzyści:


  Techniczne wynikające z zastosowania środka

  - Ścierniwo w obiegu pozostaje sypkie i dłużej zdatne do użytku

  - Brak konieczności mycia przed i po śrutowaniu

  - Zmniejszone zużycie urządzenia

  - Wymagany stopień czystości i chropowatości powierzchni są łatwiejsze do osiągnięcia i utrzymania

  - Stopień przygotowania powierzchni w pełni akceptowalny przez uznanych producentów pokryć malarskich

  - Solidne przygotowanie nawet do parametrów wymaganych dla pokryć kategorii C5- zwiększonej odporności na korozję

  - Zwiększona niezawodność procesu dzięki bardzie stabilnemu przebiegowi obróbki

  - Obniżona palność pyłów odpadowych z filtra

  Ekonomiczne wynikające z zastosowania środka

  - Wyraźnie obniżenie czasu procesu

  - Dużo niższe koszty osobowe

  - Niższe koszty gwarancyjne - dzięki zwiększonej niezawodności procesu

  - Niewymagane dodatkowe nakłady inwestycyjne


  PantaTec Ultimate ma postać lekkiego proszku. Dodaje się go bezpośrednio do ścierniwa w urządzeniu śrutującym. Preparat, przemieszczając się w układzie, miesza się z medium czyszczącym, wiążąc olej i tłuszcze, zarówno ze ścierniwa, jak i z powierzchni czyszczonego elementu, podczas uderzenia śrutu i dodatku. Fizyczne właściwości, które decydują o skuteczności działania dodatku, to bardzo duży stosunek powierzchni do masy, zdolność do wiązania tłuszczów oraz niewielki ciężar właściwy, co umożliwia efektywne odsysanie w separatorze. Dzięki dużej powierzchni kontaktowej i bardzo dobrym właściwościom absorpcyjnym, preparat działa bardzo szybko. W przypadku oczyszczarek wirnikowych pierwsze efekty widoczne są w czasie 15-30 minut od momentu pierwszego dodania. Środek aplikuje się do zbiornika ze ścierniwem, skąd podawany jest do turbin wraz ze śrutem. Na skutek kontaktu czynnika z zaolejoną powierzchnią, tłuszcz jest dosłownie od niej odrywany i natychmiast wiązany przez dodatek. Cząsteczki środka są porywane przez pęd powietrza do filtra, gdzie osiadają na wkładach, wiążąc olej, który się tam znajduje. Podczas procesu oczyszczania patronów, odolejone pyły bez przeszkód odrywają się od powierzchni filtracyjnej, lądując w zbiorniku na odpady pod filtrem. Sam środek nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska, a zatem jego używanie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obostrzeniami ze względów środowiskowych. Dzięki zastosowaniu PantaTec Ultimate elementy zaraz po procesie śrutowania mogą trafić do malarni. Jakość powierzchni przygotowanej w ten sposób zapewni odpowiednie przyleganie farby. Dużą zaletą rozwiązania jest możliwość stosowania w każdej śrutownicy. Przy ręcznej aplikacji środka nie wymagane są żadne dodatkowe urządzenia.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...