• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(83)/2013

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Procesy Wspomagające

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 13 minut

  Strona 4 z 7


  1328dobor_009.jpg

  Tablica 3. Śrut z czystego aluminium odlewany firmy Transmet Corporation.


  1328dobor_010.jpg

  Tablica 4. Skład chemiczny (w % wag.) śrutów z aluminium i jego stopów.


  1328dobor_011.jpg

  Tablica 5. Charakterystyka śrutów typu alugran.


  1328dobor_012.jpg

  Tablica 6. Charakterystyka śrutów ze stopu aluminiowego 319 [5].


  Zarówno śruty z czystego aluminium, jak i ze stopów aluminium z innymi metalami znajdują swoje obszary zastosowań. Każdy z tych śrutów, poza wspólnymi właściwościami wynikającymi z właściwości surowca, z którego został wytworzony, odróżnia się trwałością, zdolnością ścierną i daje często różne efekty obróbki. Jest to efekt zróżnicowanej budowy ziarna, sposobu jego wytwarzania, czy też technologii obróbki. Trwałość śrutu definiowana jest ilością cykli obróbki, którą dana porcja śrutu może być użytkowana aż do jej pełnego zużycia w wyniku rozdrobnienia aż do frakcji pylistych [6]. To podstawowa metoda oceny jakości śrutów przy zastosowaniu metody testu w specjalnym urządzeniu firmy Ervin Industries [7]. Dane poszczególnych producentów śrutów aluminiowych dotyczące trwałości tych śrutów zawierają się w dość dużym przedziale od 2000 do 6000 cykli. Z analizy tych danych wynika, że śruty z aluminiowych drutów ciętych posiadają najniższą trwałość. Wyższą trwałością wyróżniają się śruty odlewnicze. Dobrą ilustracją trwałości śrutów aluminiowych i stopnia ich zużywania się wraz ze wzrostem liczby cykli obróbki są dane zamieszczone na rys. 6. Tak więc jest to zależność praktycznie liniowa. Najtrwalsze śruty ze stopu alugran o składzie chemicznym zamieszczonym w tabl. 4 po 3500 cyklach obróbki zużywają się w 100%.


  Śruty cynkowe

  Cynk to metal o temperaturze topnienia 419 st. C, gęstości 7,1 g/cm3 i twardości 60-70 MPa (ok. 35 HB). Śruty cynkowe to, podobnie jak śruty aluminiowe, przede wszystkim śruty z drutu ciętego oraz śruty odlewnicze z czystego cynku i jego stopów.


  1328dobor_013.jpg

  Tablica 7. Charakterystyka śrutów z czystego cynku HG oraz stopu ZA4 firmy Transmet Corporation [5].


  Drut cięty cynkowy to produkt otrzymany z czystego cynku (99,9% Zn) o mikrostrukturze zdeformowanej fazy alfa i wytrzymałości na rozciąganie rzędu 90-120 MPa. Z czystego cynku produkowane są też śruty odlewnicze otrzymywane metodą klasycznej granulacji (rys. 7) oraz metodą granulacji odśrodkowej przez firmę Transmet Corporation (rys. 8). Firma Transmet Corporation oferuje też śruty ze stopu cynku ZA4 według normy ASTM B86 zwany też zamakiem o składzie chemicznym: Al - 3,9-4,3%, Cu - 0,3 - 0,5%, Mg - 0,03-0,06% a reszta to cynk. Jest to stop o temperaturze topnienia 380-386 st. C. Kształt ziaren śrutu ze stopu ZA4 jest identyczny jak śrutu z czystego cynku przedstawionego na rys. 8. Charakterystykę śrutów z czystego cynku i stopu ZA4 zamieszczono w tabl. 7.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...