• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(83)/2013

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Procesy Wspomagające

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 13 minut

  Strona 3 z 7


  1328dobor_002.jpg

  Rys. 1. Śrut aluminiowy z drutu ciętego.


  1328dobor_003.jpg

  Rys. 2. Śrut aluminiowy otrzymywany metodą odlewniczą.


  1328dobor_004.jpg

  Rys. 3. Śrut aluminiowy w kształcie kropel otrzymywany metodą odśrodkowego zestalania ciekłego metalu RSA.


  Śruty aluminiowe i ich właściwości

  Aluminium to metal lekki o gęstości 2,70 g/cm3, twardości 165 MPa i temperaturze topnienia 660,4 st. C. Krystalizuje on w sieci A1, a więc cechuje się dużą plastycznością. Śruty z czystego aluminium to głównie drut cięty (rys. 1). Jest on oferowany w postaci wąsko rozklasyfikowanych wielkościowo frakcji zgodnie z danymi zawartymi w tabl. 2.


  1328dobor_005.jpg

  Tablica 2. Wielkości ziaren śrutu z drutu ciętego w mm.


  W praktyce przemysłowej zastosowanie znajdują najczęściej frakcje mieszczące się w przedziale wielkości ziaren od 0,8 do 2,30 mm. Wytrzymałość na rozciąganie takich śrutów mieści się w przedziale 80-240 MPa, zaś średnia gęstość nasypowa wynosi około 1,50 g/cm3. Śrut z czystego aluminium otrzymywany metodami hutniczymi to produkt konkurencyjny w stosunku do śrutów z drutu ciętego. Granulowanie tradycyjnymi metodami poprzez gwałtowne zastyganie ciekłego rozproszonego aluminium prowadzi do powstania nieregularnych ziaren o lekko zaoblonej powierzchni (rys. 2). W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na aluminiowy śrut odlewany specjalną metodą odśrodkową przez amerykańską firmę Transmet Corporation [5]. Handlowa postać tego śrutu ma charakterystyczny kształt kropel (rys. 3). Jego asortyment i charakterystykę zamieszczono w tabl. 3. Ziarna mają nieregularną postać a ich długość jest w przybliżeniu równa podwójnej średnicy części owalnej. W kolejnych cyklach obróbki strumieniowo-ściernej jako śrut nieregularne ziarna stopniowo owalizują się. Kształt ziaren po 500 cyklach obróbki przedstawiono na rys. 4.


  1328dobor_006.jpg

  Rys. 4. Śrut aluminiowy odlewniczy po 500 cyklach obróbki.


  1328dobor_007.jpg

  Rys. 5. Ziarna (1-2 mm) śrutu aluminiowego alugran.


  1328dobor_008.jpg

  Rys. 6. Wpływ liczby cykli obróbki strumieniowo-ściernej śrutami aluminiowymi na ich zużycie: 1) śrut odlewniczy, 2) alugran W, 3) alugran H [4].


  Poza śrutami z czystego aluminium zastosowanie znajdują również śruty będące stopami aluminium. Składy chemiczne stopów aluminium oferowanych przez dwóch producentów jako śruty zamieszczono w tabl. 4. Zamieszczono tam również standardowy skład chemiczny śrutu z czystego aluminium. Alugran to produkt otrzymany ze stopu aluminium Al - Mg - Mn metodą rozdrabniania mechanicznego. Otrzymane tą metodą nieregularne cząstki poddawane są procesowi formowania poprzez wielokrotne uderzanie o płytę metalową w specjalnym urządzeniu z kołem rzutowym. Produkt otrzymany w procesie przeróbki na zimno przyjmuje postać sferycznych ziaren (rys. 5). Standardowo w obróbce strumieniowo-ściernej zastosowanie znajdują ziarna o nominalnej wielkości do 2,5 mm. Ten zakres wielkości ziaren jest w przypadku alugranu dzielony na 4 frakcje ziarnowe zgodnie z danymi zawartymi w tabl. 5. Firma Chr. Otto Pappe oferuje śruty alugran w dwóch zakresach twardości Hv: Alugran H: 115-125 MPa i Alugran W: 55-65 MPa. Innym śrutem stopu aluminium oznaczonym nr 319 o twardości Hk = 100 MPa jest produkt oferowany przez firmę Transmet Corporation [5]. Ten śrut odlewany otrzymywany jest metodą odśrodkowego zestalania, a otrzymany produkt posiada kształt kropel analogicznie do śrutu aluminiowego tej firmy przedstawionego na rys. 3. Charakterystykę tego śrutu zamieszczono w tabl. 6.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...

  WYDANIE 3(83)/2013

  Reklama
  C1 - Farby dekoracyjne