• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-05.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(97)/2015
  Strona 3 z 6


  1667pomiary_006.jpg

  Tabela 1. Przeliczniki do metody mikroskopowej B.


  Metoda 7

  Magnetyczne metody pomiaru grubości powłok są obecnie najbardziej rozpowszechnione. We wszystkich czterech metodach bardzo ważna jest kalibracja przyrządów. W rzeczywistości mierzymy siły oddziaływań magnetycznych, które przeliczane są na odległość pomiędzy magnesem lub rdzeniem sondy a podłożem magnetycznym (stalą). Do kalibracji używa się najczęściej folii lub wzorców o znanych grubościach. Kalibrację należy wykonywać na materiale zbliżonym do materiału, na którym będą mierzone powłoki, chodzi zarówno o grubość, jak i rodzaj stali. Wraz ze wzrostem grubości stali zaburzenia pola magnetycznego są coraz mniejsze, może jednak do nich dojść w pobliżu załamań i krawędzi. Do kalibracji należy używać folii lub wzorców zbliżonych do specyfikowanej grubości mierzonych powłok.


  Metoda 7A

  Magnetyczny przyrząd zdejmowany (zasada odciągania stałego magnesu).


  Metoda 7B

  Przyrząd wykorzystujący strumień magnetyczny.

  Przyrząd wyposażony w tzw. sondę Halla mierzący grubości w oparciu o tzw. efekt Halla zaburzenia strumienia magnetycznego wywołane odległością od magnetycznego podłoża. Przyrządy wyposażone w "zewnętrzną" kulkę wykorzystywane są do dokładnego pomiaru folii, ścianek naczyń itp. (rys. 5).


  Metoda 7C

  Oparta na zjawisku indukcji magnetycznej polega na pomiarze oporu strumienia magnetycznego przechodzącego przez powłokę i podłoże (rys. 6). Metoda pomiaru oparta na zjawisku indukcji magnetycznej znalazła obecnie szerokie zastosowanie w malarniach i przy nadzorze prac malarskich.


  Metoda 7 D

  Przyrząd wykorzystujący prądy wirowe. Zasada polega na generowaniu przez sondę pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości, które generuje w prądoprzewodzącym podłożu prądy wirowe. Amplituda i faza tych prądów jest funkcją grubości nieprzewodzącej powłoki znajdującej się pomiędzy sondą a przewodnikiem (podłożem). Metoda stosowana jest do pomiaru grubości na niemagnetycznych podłożach metalowych. Wiele współczesnych przyrządów działających na zasadzie indukcji magnetycznej posiada dodatkowo możliwość pomiaru prądami wirowymi.

  1667pomiary_007.jpg


  Rys. 4. Pomiar metodą oderwania magnesu stałego. Im mniejsza siła oderwania magnesu, tym większa grubość powłoki niemagnetycznej.

  1667pomiary_008.jpg


  Rys. 5. Przyrząd wykorzystujący efekt Halla. 1 - kulka (w przypadku farb na podłożach stalowych rolę kulki przejmuje samo podłoże); 2 - sonda Halla (źródło: Internet).

  1667pomiary_009.jpg


  Rys. 6. Zasada pomiaru grubości metodą indukcji magnetycznej (1 - stalowe podłoże; 2 - powłoka malarska; 3 - rdzeń ferromagnetyczny; 4 - zmienne pole magnetyczne; 6 - uzwojenie pierwotne, zasilające; 5 - uzwojenie wtórne, generujące sygnał pomiarowy).

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik