• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(97)/2015
  Strona 1 z 6
  Grubości powłok malarskich są jednym z najważniejszych kryteriów odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych. Stanowią często przedmiot sporu pomiędzy inwestorem i wykonawcą. Do dzisiaj nie ma jednoznacznych wymagań co do liczby pomiarów, wprawdzie w normie PN-EN ISO 19840 podano zalecenia dotyczące minimalnej liczby pomiarów w zależności od wielkości ocenianej powierzchni, ale nie podano liczby maksymalnej. Bywa, że wykonuje się kilkadziesiąt pomiarów na elementach o powierzchni 1 m kw. i tyleż samo na konstrukcjach przekraczających 1000 m kw.

  Przegląd norm i zalecanych metod pomiarowych  Spróbujmy to jakoś uporządkować. Zaczniemy od normy PN-EN ISO 2808 "Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki". Norma PN-EN ISO 2808 w 2008 r. została wydana w nowej wersji, zawierającej dość poważne zmiany, niestety wersja ta została nie najlepiej przetłumaczona, dlatego oprócz nazw podanych w tej normie, w nawiasach podaję bardziej klarowne zapisy ze starej normy z 2000 r. Norma definiuje grubość powłoki jako odległość pomiędzy powierzchnią powłoki a powierzchnią podłoża. Zastrzega jednak, że w praktyce nie ma idealnie gładkiej powłoki ani gładkiego podłoża, co w znaczący sposób wpływa na wyniki pomiarów. Podaje i opisuje trzynaście metod pomiaru grubości powłok: mokrych, suchych i nieusieciowanych powłok proszkowych. W przypadku metod wykorzystujących to samo zjawisko fizyczne, ale różne przyrządy zostały one podzielone na podgrupy oznaczone A, B, C i D. Norma opisuje je w trzech głównych działach:


  I. Oznaczanie grubości

  - mokrej powłoki

  - Metody mechaniczne:

  - Metoda 1 A - Przyrząd grzebieniowy

  - Metoda 1 B - Przyrząd krążkowy

  - Metoda 1 C - Przyrząd tarczowy

  - Metoda grawimetryczna:

  - Metoda 2 - Na podstawie różnicy mas

  - Metoda fototermiczna:

  - Metoda 3 - Oznaczanie z wykorzystaniem właściwości termicznych


  II. Oznaczanie grubości

  - suchej powłoki

  - Metody mechaniczne:

  - Metoda 4A - Na podstawie różnicy grubości

  - Metoda 4B - Głębokościomierz

  - Metoda 4C - Skanowanie profilu powierzchni

  - Metoda grawimetryczna:

  - Metoda 5 - Na podstawie różnicy mas

  - Metody optyczne:

  - Metoda 6A - Przekrój poprzeczny

  - Metoda 6B - Nacięcie klinowe

  - Metody magnetyczne:

  - Metoda 7A - Magnetyczny przyrząd zdejmowany

  - Metoda 7B - Przyrząd wykorzystujący strumień magnetyczny

  - Metoda 7C - Przyrząd wykorzystujący indukcję magnetyczną

  - Metoda 7 D - Przyrząd wykorzystujący prądy wirowe

  - Metoda radiologiczna:

  - Metoda 8 - Metoda wstecznego rozpraszania promieniowania ?

  - Metoda fototermiczna:

  - Metoda 9 - Oznaczanie z wykorzystaniem właściwości termicznych

  - Metoda akustyczna:

  - Metoda 10 - Grubościomierz ultradźwiękowy


  III. Oznaczanie grubości

  - nieusieciowanych

  - farb proszkowych

  - Metoda grawimetryczna:

  - Metoda 11 - Na podstawie różnicy mas

  - Metody magnetyczne:

  - Metoda 12A - Przyrząd wykorzystujący indukcję magnetyczną

  - Metoda 12B - Przyrząd wykorzystujący prądy wirowe

  - Metoda fototermiczna:

  - Metoda 13 - Oznaczanie z wykorzystaniem właściwości termicznych


  Niektóre z metod opisane są w odrębnych normach. Większość opisanych metod ma głównie zastosowanie laboratoryjne, ale kilka z nich nadaje się do warunków polowych i warsztatowych:

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik