• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(85)/2013

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 3

  Podstawy prawne, normy, przepisy


  Przedstawione w LP/4/2013 wprowadzenie do kwestii statusu norm z zakresu BHP wraz z zarysem ważnego aktu prawnego, jakim jest norma PN-EN 482:2012 "Powietrze na stanowiskach pracy. Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur pomiarów czynników chemicznych" jest wstępem do bardzo szerokiej tematyki zawierającej się w obszarze: "właściwe warunki - bezpieczna praca". Poniżej ciąg dalszy tego zagadnienia w oparciu o obowiązujący dokument wykonawczy w postaci rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166).


  Jeśli uznać, że czystość chemiczna powietrza jest najbardziej czytelnym warunkiem ochrony zdrowia pracowników, to kwestia przyznania drugiej lokaty na liście zagrożeń już taka prosta nie jest. Według statystyk GUS, to miejsce zajmuje hałas we wszystkich odmianach, w tym ponadnormatywny o natężeniu powyżej 85 dB, obejmujący około 40% pracowników wszystkich branż zawodowych. W znacznym stopniu obciąża on również wykonawców powłok lakierniczych i chemoodpornych, a ze szczególnie dużym natężeniem występuje podczas operacji przygotowywania powierzchni pod pokrycia ochronne, zwłaszcza w antykorozji ciężkiej, wymagającej jednoczesnej pracy znacznej ilości szlifierek, narzędzi udarowych, wielu dysz hydro- i pneumablastingu, przy czym z reguły wewnątrz zbiorników i urządzeń zamkniętych. Tym samym szczególnego znaczenia nabiera sprawa określania i pomiarów stopnia tego zagrożenia, co regulują m.in. normy:

  - PN-N-01307:1994P - "Hałas/Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów" - omawiająca dopuszczalne wartości hałasu na stanowiskach pracowniczych ze względu na potrzebę ochrony słuchu w przypadku konieczności wykonywania zadań przy obecności tego zagrożenia. Precyzuje ona wymagania dotyczące wykonywania pomiarów w oparciu o przepisy krajowe i międzynarodowe w odniesieniu do całego spektrum rodzajów hałasu oraz jego częstotliwości z infra- i ultradźwiękiem włącznie

  - PN-EN ISO 9612:2011P - "Akustyka/Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna" - określająca metodę pomiaru ekspozycji pracowników na hałas z techniczną klasą dokładności wraz z niezbędnym do tego celu arkuszem kalkulacyjnym

  - PN-EN ISO 3740:2003P - "Akustyka/Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu. Wytyczne stosowania norm podstawowych" - podająca wytyczne stosowania norm międzynarodowych odnośnie sposobów określania poziomów mocy hałasu emitowanego przez wszystkie typy maszyn i urządzeń wraz ze streszczeniem tych norm w odniesieniu do dźwięków powietrznych w zakresie przygotowania procedur pomiarowych oraz badań hałasu w przypadku ich braku

  Tagi: BHP,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...