• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2022 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 01.10 - 31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(74)/2011

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2011, ~ Administrator   

  Strona 1 z 2

  Wybrane przepisy dotyczące ochrony środowiska


  Obowiązek wprowadzania raportów do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych istnieje już od dziewięciu miesięcy. Mimo to zdarza się, że niektóre zakłady będące podmiotem zobowiązanym do wprowadzania raportu za 2010 rok nie dokonują tego, gdyż nie znają przepisów w tym zakresie. W związku z tym chciałabym przypomnieć kilka istotnych informacji dotyczących tego zagadnienia.


  Otóż, w 2011 roku po raz pierwszy wystąpił obowiązek składania raportu za 2010 rok o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Dotyczył zakładów, w których eksploatowana jest chociaż jedna instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza. Podstawę prawną stanowią:

  - Ustawa z 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji [Dz. U. nr 130, poz. 1070],

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28.12.2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji [Dz. U. z 2011 r. nr 3, poz. 4].

  Jak już wcześniej pisałam w „Lakiernictwie Przemysłowym” (numery: 4(66)/2010, 5(67)/2010 i 1(69)/2011) Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) umieścił w poradnikach i odpowiednich formularzach na stronie www.kobize.pl wiele praktycznych uwag dotyczących rejestracji w krajowej bazie, czy wprowadzania raportów. W związku z powyższym, w przyszłym roku podmioty zobowiązane będą wprowadzać już drugi roczny raport, ale za 2011 rok.


  Przypomnę, że krajowa baza stanowi system informatyczny zawierający zabezpieczoną bazę danych. Informacje tam zawarte mają być wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania emisji SO2 i NOx dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza.


  Do głównych substancji emitowanych z lakierni objętych ww. systemem należą przede wszystkim NMLZO (Niemetanowe Lotne Związki Organiczne), czyli LZO, oprócz metanu. Pojęcie NMLZO jest bardzo obszernie wyjaśnione w materiale pomocniczym publikowanym na stronie www.krajowabaza.kobize.pl. Oprócz emisji NMLZO, w przypadku każdej w zasadzie lakierni wystąpi również emisja substancji z procesu energetycznego spalania paliw, czyli emisja: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku i dwutlenku węgla oraz pyłu. Wszystkie te substancje powinny być ujęte w raporcie, niezależnie od tego czy są emitowane przez instalację wymagającą pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, czy nie. Oczywiście, przy założeniu, że przynajmniej jedna z instalacji wymaga takiego pozwolenia.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...