• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2023

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(97)/2015

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  Procesy Wspomagające

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.09.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 13 minut

  Strona 7 z 7

  Ważne jest, by pamiętać, że następuje zużycie dysz w czasie na skutek ich ścierania przez ziarna ścierniwa w strefie średnicy krytycznej dyszy. Dochodzi do nierównomiernego powiększenia średnicy krytycznej dyszy, która staje się coraz bardziej zbliżona do kształtu dyszy prostej o powiększonej średnicy krytycznej. Nierównomierne ubytki średnicy wewnętrznej dyszy powodują zawirowania strumienia ściernego mające negatywny wpływ na prędkość ziaren ściernych z racji zbędnego ubytku ich energii kinetycznej. Wskaźnik pomiarowy średnicy krytycznej dyszy powinien być stosowany w regularnych odstępach czasu w celu monitorowania zużycia dysz. Dysze w ten sposób zużyte muszą być wymienione wówczas, gdy rozmiar wzrasta do wielkości rozmiaru przewężenia następnego większego rozmiaru dyszy. Wymiana tych zużytych dysz ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej obróbki strumieniowo-ściernej.

  Reklama
  Śródtekstowy - xrite 14.09-27.09 Julian
  Dysze Venturiego o 175 mm długości pozwalają na 30% podwyższenie wydajności czyszczenia i chropowatości w porównaniu z dyszami prostymi o długości 150 mm. Przy tych samych wymiarach średnicy krytycznej dyszy, dysze Venturiego powodują wyższe wartości chropowatości niż dysze proste.


  Pulsacja strumienia ściernego

  Pulsujące ścierniwa lub nieregularny ich przepływ może doprowadzić do zmian chropowatości powierzchni. Eksperymenty przeprowadzone z pulsującym przepływem ścierniwa stworzyły niższą chropowatość powierzchni w porównaniu do piaskowania, gdzie pulsacje nie wystąpiły. Stwierdzono, że pulsacja zmniejsza efekt piaskowania na chropowatość od 4,23 µm do 3,67 µm.


  Wpływ użycia właściwej ilości masy ścierniwa przypadającą na jednostkę podłoża (kg/cm2)

  Chropowatość osiąga maksimum przy umiarkowanych wartościach ilości użytego ścierniwa (między mS = 4 i 8 g/cm2). W przypadku niższych lub wyższych wartości określonej ilości ścierniwa, wartość chropowatości spada. Dokładna optymalna ilość zależy od wielkości ziaren ścierniwa.

  Średnia chropowatość (Ra) gwałtownie rosła w zakresie niskich wartości ilości ścierniwa i zbliżała się do poziomu nasycenia przy wyższych wartościach zużycia. Punkt, w którym rozpoczęło się nasycenie, był punktem, w którym wystąpiło najbardziej efektywne nakładanie kraterów. Jego położenie zależy od typu i rozmiaru materiału ściernego. Poziom nasycenia osiągnął drobnoziarnisty śrut i elektrokorundy. Przy stosowaniu elektrokorundu szorstkość wydawała się spadać przy najwyższych wartościach masy ścierniwa. Wartości przekraczające mS = 60 kg/m2 nie doprowadziły do dalszego wzrostu profilu powierzchni.

  Badanie masowego natężenia przepływu masy ścierniwa (mP = 50-300 g/min, elektrokorundowego o wielkości mesh 700,

  p = 0.15-0.4 MPa, fi = 90°, średnicy dyszy dN = 8 mm) pokazało, że chropowatość (Ra) uzyskuje umiarkowane wartości maksymalne dla ścierniwa o masowym natężeniu strumienia przepływu (około mP = 100 g/min).


  *Spis źródeł dostępny w redakcji

  e-mail: redakcja@lakiernictwo.net


  Marek Marcinkowski


  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...