• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(85)/2013

  Artykuły branżowe

  Procesy Wspomagające

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.09.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 2 z 4


  Identyfikacja oraz rejestracja NMP

  Kilka lat temu taka sama klasyfikacja spotkała również NMP wraz z wprowadzeniem nowego oznakowania ze względu na przewrót w europejskich przepisach prawnych w obszarze chemikaliów (wdrożenie REACH i GHS), które były wielokrotnie przekładane, aż ostatecznie z sukcesem wprowadzone w 2010 roku. W międzyczasie NMP znalazł się nawet jako SVHC ("wzbudzający szczególne obawy") na liście Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA. Rozporządzenie REACH stanowi, że substancje te mogą być przedmiotem procedury udzielania zezwoleń. W związku z ograniczeniami nałożonymi na użytkowania są możliwe zakazy dla konkretnych zastosowań. W celu podkręcenia spirali zmian, kilka lat temu była propagowana informacja, że NMP jest ściśle powiązane z NEP (N-etylo-2-pirolidon), jako działająca szkodliwie na rozrodczość nieszkodliwa alternatywa.

  Jednak już pod koniec 2010 roku NEP zdefiniowano i otrzymuje on oznakowanie jako "Xn - szkodliwy/R63 - szkodliwe działanie na płód". Zgodnie z danymi producenta, jest całkiem możliwa identyfikacja NMP w 2013 roku. Rozwój ten nie jest zbyt zaskakujący, jeśli weźmie się pod uwagę te same cechy strukturalne wymienionych tu rozpuszczalników. Idąc dalej, krewny strukturalny, taki jak tetrametylomocznik, ma takie samo oznakowania (rys. 2). Tak więc nadszedł czas, aby ostatecznie pożegnać się ze wspomnianymi substancjami niebezpiecznymi w środkach do usuwania farb. Aby to było możliwe, często w niektórych przypadkach były używane całkiem nowe, od dawna znane środki wolne od NMP.


  Alternatywy dla NMP

  Wraz z wprowadzeniem regulacji VOC znaleziono np. tak zwane wysokotemperaturowe środki do usuwania farb, które zostały stworzone w oparciu o bardzo wysokie temperatury wrzenia eterów glikolowych w połączeniu z alkalicznymi środkami, co zwróciło na nie uwagę. Ich temperatura robocza jest wyższa niż 100°C, czyli znacznie powyżej temperatury zapłonu NMP, tak że samo przez się jest zabronione stosowanie tych produktów. Wysoka temperatura robocza, wynikająca z wielkości cząsteczek, daje w rezultacie gorszą rozpuszczalność wysoko wrzących rozpuszczalników.

  1371aluminium_002.jpg

  Rys. 2. Amidy i laktamy z toksycznością reprodukcyjną.


  Mimo że w zakładach produkcyjnych wymagane są pewne zmiany techniczne istniejących systemów (np. przekształcenie systemu do ogrzewania kąpieli), co powoduje większe zapotrzebowanie na energię, to efektem wyższych temperatur są techniczne korzyści w procesie usuwania powłok lakierniczych.

  Niektóre systemy lakiernicze, takie jak KTL, w temperaturze powyżej 100°C (przykładowo za pomocą środka Controx E 166 firmy Kluthe) znacznie szybciej ulegają destrukcji i natychmiast odchodzą od powierzchni metalowej w postaci rozpuszczonej, podczas gdy używane odlakierowywacze zawierające MNP w temperaturze tylko do 80°C powodują najpierw oderwanie powłoki lakieru w formie płatów i dopiero po długim czasie ulega ona rozkładowi w medium odlakierowującym. To często prowadzi do problemów w procesie odlakierowania lub podczas oczyszczania wtórnego części powodowanych przez przylegające do metalu zastygnięte strzępy lakieru (rys. 3).

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...