• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 01.10 - 31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(98)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2015, ~ Administrator   

  Strona 3 z 4


  Ścieki i odpady ciekłe z obróbek chemicznych


  Przypadki, w których firma odprowadza ścieki z linii przygotowania powierzchni do systemów kanalizacyjnych i konieczne uregulowania prawne omówiliśmy w poprzednich artykułach. Wiele małych firm natomiast nie posiada oczyszczalni ścieków i instalacji obróbczych, a procesy przygotowania prowadzi w zamkniętych zbiornikach bezodpływowych lub np. w niedużych myjkach natryskowych, które z racji na konstrukcję nie kwalifikują się w myśl przepisów środowiskowych jako instalacja. W takim przypadku zagospodarowanie zużytych kąpieli czy wód płuczących odbiega od typowej gospodarki ściekowej.

  Przede wszystkim należy pamiętać, że w takiej sytuacji absolutnie nie wolno odprowadzać żadnych ścieków produkcyjnych do kanalizacji miejskiej, nawet jeżeli posiadamy umowę na odbiór ścieków socjalno-bytowych. Na wprowadzanie ścieków poprodukcyjnych konieczne jest bowiem uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz odpowiedniej umowy z gestorem sieci kanalizacyjnej. Żadnych cieczy obróbczych lub kąpieli płuczących nie wolno również odprowadzać bezpośrednio do gruntu, ale ten temat nie wymaga chyba nawet dalszego wyjaśniania.

  Co zatem zrobić z niewielką ilością powstających zużytych roztworów obróbczych? Jeżeli chodzi o wody popłuczne i kąpiele można je magazynować w zbiornikach bezodpływowych i przekazywać jako odpady przeznaczone do utylizacji do oczyszczalni ścieków. W tej sytuacji nie jest wymagane oczywiście pozwolenie wodnoprawne, a wytworzone w ten sposób pozostałości po produkcji są traktowane jak ciekłe odpady, a nie typowe ścieki i są przekazywane zgodnie z ustawą o odpadach do uprawnionego odbiorcy celem dalszego zagospodarowania. Odpady takie należy oczywiście wcześniej odpowiednio zakwalifikować zgodnie z katalogiem odpadów[2]. Pamiętajmy również o ich prawidłowym przechowywaniu i oznakowaniu. Niewielkie ilości, o ile nie jest używany przez firmę zbiornik bezodpływowy, mogą być czasowo magazynowane np. w pojemnikach IBC, szczelnych i odpowiednio opisanych. Przekazanie takiego odpadu odbiorcy odbywa się dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku innych odpadów. Jeżeli są to odpady niebezpieczne, to warto również rozpoznać czy nie wymagają one odpowiedniego oznakowania zgodnie z umową ADR. W każdym przypadku natomiast odbiorca musi posiadać stosowne pozwolenia na odbiór.

  W tym miejscu należy jednak pamiętać, że to takie same odpady jak każde inne i w przypadku przekroczenia łącznie rocznego limitu 1 Mg dla odpadów niebezpiecznych konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w przypadku kiedy prowadzimy instalację.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...