• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(98)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2015, ~ Administrator   

  Strona 2 z 4

  Selektywna zbiórka odpadów, poza tym, że jest obowiązkiem prawnym, pozwala również na pewne oszczędności. Głównie dotyczy to surowców wtórnych i materiałów opakowaniowych. O ile są gromadzone selektywnie, to można za ich przekazanie uzyskać pieniądze, zamiast płacić za ich odbiór. Dotyczy to nie tylko surowców wtórnych, ale również niektórych odpadów niebezpiecznych, jak np. odpadów olejów pochodzących z eksploatacji maszyn i urządzeń, które zebrane selektywnie mogą również zostać sprzedane.

  Pamiętajmy jednak, iż niezależnie od tego czy za dalsze zagospodarowanie odpadu płacimy, czy uzyskujemy pieniądze, to ich przekazanie odbywa się na tych samych zasadach i musi być potwierdzone kartą przekazania odpadu. Oczywiście podmiot, który wystawia karty przekazania odpadów prowadzi ich ewidencję. W przypadku firm, które odpady niebezpieczne i inne wytwarzają w małych ilościach, tj. nie większych niż określone w artykule 71 ustawy o odpadach[1], ewidencja ograniczona będzie tylko do kart przekazania odpadów. W pozostałych przypadkach ewidencja powinna być pełna, tj. z zastosowaniem kart ewidencji odpadów. Prowadzenie ewidencji z kolei powoduje konieczność składania rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach, które dokładnie omawialiśmy w jednym z poprzednich artykułów.


  Magazynowanie odpadów i surowców chemicznych


  Dla wytwarzanych w firmie odpadów powinniśmy przygotować odpowiednie miejsce magazynowania. Miejsce powinno być zadaszone, ale przede wszystkim utwardzone, tak aby odpady nie były przechowywane bezpośrednio na gruncie. Najważniejsze, aby zarówno opakowania, w których przechowujemy odpady, jak i miejsce przechowywania nie stwarzały zagrożenia skażeniem odpadami gruntu czy wód powierzchniowych. Należy również zadbać o to, aby miejsce nie stwarzało zagrożenia dla pracowników i osób postronnych. Pamiętajmy o tym, że opakowania z odpadami powinny być odpowiednio opisane i oznakowane. W małej firmie miejscem tym może być np. wydzielona, odgrodzona i odpowiednio oznakowana część pomieszczenia produkcyjnego.

  W tym miejscu warto powiedzieć kilka słów również o magazynowaniu surowców stosowanych do produkcji, a w szczególności różnego rodzaju chemikaliów. W małych firmach, z powodu braku dostatecznej ilości miejsca, często przechowywane są one w miejscach przypadkowych, a niejednokrotnie bezpośrednio na gruncie na terenie zewnętrznym, co jest absolutnie niedopuszczalne i może być podstawą do nałożenia kary na firmę. Magazynowanie odpadów i surowców chemicznych jest jednym z najczęściej sprawdzanych elementów podczas kontroli środowiskowej.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...