• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(98)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4
  Wiele poprzednich artykułów poświęciliśmy na analizę przepisów prawa ochrony środowiska i ich interpretację pod kątem firm z sektora obróbki powierzchniowej. Nasze rozważania dotyczyły najczęściej problemów środowiskowych dużych i średnich firm posiadających różnej wielkości instalacje przemysłowe, dla których konieczne są środowiskowe uregulowania formalnoprawne związane z rodzajem i skalą prowadzonej działalności obróbczej.

  Ochrona środowiska w mikrofirmach  W realiach polskiej gospodarki działa wiele firm bardzo małych, często jednoosobowych lub rodzinnych, które prowadzą usługi obróbki powierzchni w niewielkim zakresie. Nie sposób nie odnieść się do nich, ponieważ mimo niewielkiej skali działalności, ich liczba jest tak duża, iż stanowią one istotny wkład w PKB naszej gospodarki. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć troszkę o ochronie środowiska dla takich właśnie firm, ale pod kątem praktycznym, bez wchodzenia w szczegółowe przepisy i ich analizę. Brak konieczności uzyskania pozwoleń środowiskowych nie zwalnia ich bowiem z działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

  Dlatego też skupimy się na opisaniu organizacji najprostszych kwestii związanych z ochroną środowiska w takich firmach w sposób przystępny, nie wymagający dużych nakładów finansowych, ale pozwalający uniknąć kar związanych z łamaniem przepisów prawa, co w przypadku małych firm jest równie często związane z brakiem świadomości środowiskowej, co obawą przed wysokimi kosztami dostosowania do wymogów prawa ochrony środowiska.


  Odpady powstają w każdej działalności


  Obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów pojawia się w momencie, gdy odpady niebezpieczne powstają w ujęciu rocznym w ilości większej niż 1 Mg. Pamiętajmy jednak, że dotyczy to instalacji, a nie samego zakładu. Jeżeli zatem odpadów wytwarzamy więcej, ale nie posiadamy instalacji, to pozwolenia uzyskiwać nie musimy. Natomiast konieczne jest odpowiednie zorganizowanie gospodarki odpadami, niezależnie od skali w jakiej one powstają. Warto również wskazać, że przy działalności w zakresie obróbki powierzchniowej 1 Mg odpadów rocznie to ilość niezbyt duża i wiele nawet małych firm może osiągać ten limit.

  Najczęściej powstającymi odpadami w małych lakierniach są odpady farb proszkowych, czyściwa zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, zużyte rozpuszczalniki czy oleje z eksploatowanych maszyn i urządzeń oraz pewne ilości surowców wtórnych, jak złom, tworzywa sztuczne czy makulatura. Pamiętajmy przede wszystkim o jednej podstawowej zasadzie gospodarowania odpadami, która obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. Wszystkie odpady muszą być magazynowane selektywnie. W tym miejscu warto odnieść się do bardzo często jeszcze popełnianego przez małe firmy błędu. Odpady poprodukcyjne nie mogą w żadnym wypadku trafiać do kontenera z odpadami komunalnymi, a w szczególności nie mogą się tam znaleźć odpady niebezpieczne. Nadal powszechne jest zjawisko umieszczania w tych kontenerach odpadów opakowaniowych, jak również opakowań po chemikaliach i zanieczyszczonych czyściw. Takie postępowanie jest ewidentnym łamaniem przepisów.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...