• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 2(64)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.03.2010, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3

  Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami


  Nadal zmian w przepisach związanych z ochroną środowiska jest bardzo dużo. W niniejszym artykule przedstawię najważniejsze zmiany, jakie wprowadza ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. nr 28, poz. 145 ]. Skupię się głównie na zmianach związanych z gospodarką odpadami.


  Otóż ww. ustawa wprowadza między innymi zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.1)]. Z doświadczenia wiem, że jest jeszcze znaczna grupa wytwórców odpadów naruszająca przepisy ustawy zarówno w zakresie uregulowań prawnych, jak i samego postępowania z odpadami. Wprowadzane zmiany, jak sadzę, mają przyczynić się do poprawy tej sytuacji.


  Zmiana pierwsza Nowy rodzaj uzgodnienia

  Na podstawie wprowadzonych zmian wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Jest to nowy rodzaj uzgodnienia. Przedsiębiorcy prowadzący ww. działalność mają czas do 31.12.2010 roku na uzyskanie tej decyzji. Dotyczy to również przedsiębiorców ww. branż, którzy posiadają decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.


  Zmiana druga Organ uzgadniający

  Program gospodarki odpadami jest zatwierdzany, w drodze decyzji, przez:

  - Regionalnego dyrektora ochrony środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych2),

  - Marszałka województwa - w pozostałych przypadkach.


  Natomiast program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zatwierdzany, w drodze decyzji, przez:

  - Regionalnego dyrektora ochrony środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych2),

  - Marszałka województwa – dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z 27.04.2001 r.- Prawo ochrony środowiska,

  - Starostę – dla pozostałych przedsięwzięć.


  Czyli nowy rodzaj uzgodnienia (decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami) w większości przypadków wytwórcy odpadów będą załatwiać w urzędzie marszałkowskim. Właściwość miejscową urzędu ustala się według miejsca siedziby lub zamieszkania wytwórcy odpadów. Sądzę, że nowy rodzaj uzgodnienia dotyczy wielu tysięcy przedsiębiorców, którzy do tej pory żadnych uzgodnień w tym zakresie nie posiadali.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...