• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 01.10 - 31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(65)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.05.2010, ~ Administrator   

  Strona 1 z 3

  Zmiany w przepisach dotyczących prawa ochrony środowiska i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji


  Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam następne najważniejsze zmiany, jakie wprowadziła ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. Nr 28, poz.145]. Zmiany w ustawie o odpadach omówiłam w poprzednim artykule „Nowości w ustawach” w numerze nr 2 „Lakiernictwa Przemysłowego”.


  Oprócz zmian w ustawie o odpadach, ww. ustawa wprowadziła zmiany między innymi w ustawie prawo ochrony środowiska i w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W przypadku ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. nr 25, poz. 150, z późn. zm.1] wprowadzono istotne zmiany z punktu widzenia podmiotu korzystającego ze środowiska w Dziale II Opłaty za korzystanie ze środowiska, Rozdział 3 Opłaty podwyższone. Otóż, w celu ochrony środowiska przed „dzikimi” składowiskami odpadów wprowadzono siedmiokrotnie wyższe opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Dokładnie ust. 3 w art. 293 ustawy - prawo ochrony środowiska brzmi: „Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania”. Jako przykład podaję aktualne jednostkowe stawki opłat za umieszczenie na składowisku odpadów:

  872r01.jpg


  Tak więc opłata podwyższona, np. za składowanie w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych, wyniesie 72,94 zł za każdą tonę i za każdą dobę składowania. Do czasu wprowadzenia zmiany opłata podwyższona wynosiła 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. Zwiększono więc stawkę opłaty podwyższonej i sprecyzowano zapis dodając, że dotyczy ona zarówno każdej doby, jak i każdej tony.


  Podwyższone opłaty

  Natomiast zgodnie z ust. 4 art. 293 w przypadku pozbycia się odpadów:

  1) nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,

  2) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,

  3) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych

  podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania. Dotychczasowa opłata podwyższona wynosiła w tym przypadku 0,15 jednostkowej stawki opłaty.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...