• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(91)/2014

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4
  Prawo ochrony środowiska dotyczy przedsiębiorców nie tylko na etapie eksploatacji i działania zakładu, ale również na etapie planowania i realizacji inwestycji. Nieznajomość prawa środowiskowego może opóźnić proces inwestycyjny o kilka miesięcy, a nawet całkowicie zablokować możliwość realizacji przedsięwzięcia.

  Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych  Inwestycja w nową fabrykę, linię technologiczną, czy chociażby budowa nowej hali produkcyjnej przeznaczonej dla instalacji obróbczych pociąga za sobą konieczność uregulowania kwestii środowiskowych już na etapie planowania i przygotowywania dokumentacji. Procedurę uzyskania pozwoleń środowiskowych trzeba zacząć jeszcze przed wnioskowaniem o inne decyzje administracyjne, jak chociażby pozwolenie na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Często uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest możliwe, jeżeli wcześniej nie została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.


  Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest konieczna do wydania innych decyzji, dlatego należy o nią wystąpić jak najwcześniej.


  Od czego zacząć?

  Mając gotowy plan inwestycji, możemy zacząć procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę. O ile w przypadku budowy domu jednorodzinnego najprawdopodobniej procedura będzie nieskomplikowana, o tyle w przypadku inwestycji o charakterze produkcyjnym, sytuacja jest już zupełnie odmienna.

  Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę konieczne będzie uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wielu nieświadomych przedsiębiorców dowiaduje się o takiej konieczności dopiero wtedy, kiedy organ powołany do wydawania pozwoleń na budowę wskaże taką konieczność po otrzymaniu od nas wniosku.

  Warto jednak obrać inną drogę i przed wnioskowaniem o pozwolenie na budowę zwrócić się do organu wydającego o zajęcie stanowiska czy decyzja będzie konieczna, czy nie. Doświadczenie pokazuje jednak, że praktycznie zawsze jest to warunek konieczny do uzyskania pozwolenia w przypadku inwestycji o charakterze przemysłowym.


  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  Decyzja jest dokumentem wydawanym dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje instalacji i ich kwalifikacja do odpowiedniej grupy jest szczegółowo opisana w rozporządzeniach ministra środowiska [1]. Kwalifikacja przedsięwzięcia ma ogromne znaczenie z uwagi na proces uzyskania decyzji. Dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływających na środowisko wystarczającym dokumentem najczęściej będzie karta informacyjna procesu. Dla przedsięwzięć, które zostaną zakwalifikowane jako zawsze znacząco oddziaływające na środowisko konieczne będzie sporządzenie raportu oddziaływania.

  Decyzja wydawana jest na wniosek inwestora. Sam wniosek jest dość prosty i jego napisanie nie stanowi problemu. Bardziej problematyczne jest natomiast przygotowanie załączników. Tutaj wymagane będą ww. karta informacyjna procesu albo raport oddziaływania, zależnie do tego jak zostanie zakwalifikowane przedsięwzięcie. Konieczna będzie również mapa ewidencyjna, dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...