• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 02.02-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(83)/2013

  Artykuły branżowe

  Procesy Wspomagające

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 3

  Ograniczenia w stosowaniu preparatów zawierających dichlorometan do usuwania powłok lakierowych


  Najbardziej skuteczne i efektywne preparaty do usuwania powłok lakierowych oparte są na dichlorometanie (chlorek metylenu). Nie stwarzają problemów, wykazują dobre efekty w prostych technikach zanurzeniowych niewymagających podgrzewania kąpieli. Z uwagi na stwarzane zagrożenia dla zdrowia ograniczane jest ich stosowanie i zalecane są szczególne środki zapewniające bezpieczne warunki pracy. Równocześnie zaleca się stosowanie preparatów niezawierających dichlorometanu, jednak, jak wykazuje praktyka, są one zdecydowanie mniej efektywne, a niekiedy nieskuteczne.


  Ograniczenia dotyczące stosowania dichlorometanu reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 276/2010 z dn. 31 marca 2010 r. Podana jest w nim informacja, że bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony pracowników, preparaty do usuwania farb zawierające dichlorometan mogą być stosowane w obiektach przemysłowych spełniających następujące warunki:

  - wystarczająca wentylacja;

  - stosowanie środków mających na celu zminimalizowanie parowania ze zbiorników (wanien), zawierających robocze preparaty do usuwania farb;

  - stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 89/686/EWG, obejmujących odpowiednie rękawice, okulary i ubranie robocze, w szczególnych przypadkach izolujący sprzęt do ochrony dróg oddechowych.


  Wymaga się, aby obsługa stanowisk usuwania farb była odpowiednio przeszkolona i poinformowana.


  Tablica 1. Charakterystyka dichlorometanu w aspekcie szkodliwości dla zdrowia i środowiska.


  Charakterystyka dichlorometanu

  Dichlorometan jest niepalny, nie stwarza zagrożeń wybuchem, jest cięższy od wody i praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie (ma to znaczenie w technologii zanurzeniowej). Nie niszczy warstwy ozonu, posiada stosunkowo wysoką wartość dopuszczalnego stężenia w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz.355 z dn. 6.05.1998) oraz niskie opłaty za wprowadzenie do powietrza. Charakteryzuje się stosunkowo niskimi wartościami najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS i najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego NDSCh (Dz.U. nr 79, poz. 513 z dn. 27.06.1998). Wartości omawianych parametrów podano w tablicy 1.


  1331bezpieczniej_002.jpg

  Rys. 1. Sposób napełnienia i ustawienia wanny: a) prawidłowy, b) nieprawidłowy.


  1331bezpieczniej_003.jpg

  Rys. 2. Sposób zawieszania oczyszczanych detali: a) prawidłowy, b) nieprawidłowy.


  1331bezpieczniej_004.jpg

  Rys. 3. Przykrycie preparatu do usuwania powłok lakierowych warstwą wody.


  1331bezpieczniej_005.jpg

  Rys. 4. Przykrycie wanny pokrywą.


  Minimalizowanie parowania dichlorometanu w zanurzeniowym procesie usuwania powłok lakierowych

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...