• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 2(76)/2012

  Artykuły branżowe

  Procesy Wspomagające

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  05.07.2016, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 4

  Warunki termiczno-wilgotnościowe są jednym z najważniejszych parametrów decydujących o jakości malowania


  Do podstawowych czynności decydujących o możliwości przystąpienia do malowania powinna należeć kontrola stanu powierzchni i warunków termiczno-wilgotnościowych. O tym, że dobrze przygotowana, czysta powierzchnia jest niezmiernie ważna, żeby powłoki malarskie dobrze się jej trzymały, na ogół nie trzeba nikogo przekonywać.


  Co kto rozumie przez czystą powierzchnię to już inna sprawa, dlatego zajmiemy się tym problemem w jednym z kolejnych numerów. Z docenieniem wagi temperatury i wilgotności bywa z reguły dużo gorzej.

  W pracach malarskich rozróżniamy następujące parametry termiczno-wilgotnościowe:

  Temperatura otoczenia (To) – jest to temperatura powietrza w miejscu lub pomieszczeniu, gdzie prowadzone są prace malarskie.

  Temperatura podłoża (Tp) – jest to temperatura powierzchni przeznaczonej do malowania.

  Wilgotność względna (RH) – w uproszczeniu jest to wyrażony w procentach stosunek pary wodnej w powietrzu do maksymalnej ilości pary wodnej jaka bez wykraplania może się w tym powietrzu pomieścić w tej samej temperaturze.

  Temperatura punktu rosy (TPR) – to temperatura, do której należy schłodzić powietrze o określonych parametrach wyjściowych (temperaturze i wilgotności względnej), aby jego wilgotność względna osiągnęła 100%.


  Jeżeli temperatura powierzchni jest równa bądź niższa od temperatury punktu rosy, następuje na niej wykraplanie wilgoci. To zjawisko jest szczególnie groźne, jeżeli ta różnica jest niewielka, bo wykraplająca się woda tworzy niewidoczny mikrofilm. Pomalowanie takiej powierzchni może skutkować między innymi brakiem przyczepności powłoki oraz jej spęcherzeniem. Z tego powodu większość producentów farb zaleca malowanie, kiedy temperatura podłoża jest wyższa o co najmniej 3°C (K) od temperatury punktu rosy. Z tego względu przyjmuje się, że wilgotność względna powietrza dla farb rozpuszczalnikowych nie powinna nigdy przekraczać 80%. Nawet farby utwardzające się wilgocią, takie jak farby etylokrzemianowe i niektóre farby polimocznikowe, powinny być nakładane przy stosunkowo niskiej wilgotności i dopiero w trakcie utwardzania wilgotność może być podnoszona powyżej 80%. Farby wodorozcieńczalne powinny być nanoszone przy wilgotności w granicach 20-70%. Zbyt wysoka wilgotność wpływa negatywnie na proces wysychania tych farb oraz zwiększa podatność do tworzenia zacieków, a zbyt niska może wpływać negatywnie na tworzenie właściwej jakości powłoki.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...