• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 01.10 - 31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 1(81)/2013

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.01.2013, ~ Administrator   

  Strona 1 z 4

  Nowe przepisy w zakresie ochrony środowiska

  Od 2013 roku rozpoczął się proces ułatwiania poruszania się przedsiębiorcy w gąszczu przepisów związanych z ochroną środowiska.


  Na podstawie art. 9 ustawy z 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce [DzU z 2012 r., poz. 1342] "podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku". Oznacza to, że od 2013 roku podmioty korzystające ze środowiska będą obliczały opłatę za korzystanie ze środowiska i sporządzały odpowiednie wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat tylko raz w roku. Na pewno będzie to dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, tym bardziej, że wydłużony został termin. Zniesiony został obowiązek przekazywania przez przedsiębiorcę drugiego egzemplarza ww. wykazu do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wykaz zostanie przekazany, ale przez marszałka województwa. Za 2013 rok nie będzie się wnosiło opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekroczy 800 zł. Ta zmiana też może okazać się korzystna dla mniejszych zakładów, które do tej pory musiały wnosić opłatę, gdy w stosunku półrocznym obliczona kwota przekroczyła 400 zł. Jednak zakres wymaganych informacji przy obliczaniu opłat nadal pozostał bez zmian. Niewątpliwie zmiany w tym zakresie również zostaną wprowadzone, ale o tym napiszę w następnym numerze "Lakiernictwa Przemysłowego". Reasumując, opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku i odpowiedni wykaz do ustalenia wysokości opłat należało wysłać do 31 stycznia 2013 roku. Było to ostatnie wymagane rozliczenie w systemie półrocznym.


  Od 23 stycznia 2013 roku obowiązuje nowa ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach [DzU z 2013, poz. 21]. Tak jak sygnalizowałam w poprzednim artykule pisząc o projekcie tej ustawy, wyeliminowany został obowiązek posiadania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Wyeliminowano również obowiązek składania informacji o wytwarzanych odpadach. Nadal pozostał obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w przypadku gdy zakład wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5000 Mg rocznie. Konieczność posiadania tego pozwolenia reguluje art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...