• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(78)/2012

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Proszkowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  05.07.2016, ~ Administrator,   Czas czytania 11 minut

  Strona 1 z 6

  Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzeń malarni


  W polskim prawodawstwie brak jest jednego, jednolitego dokumentu zawierającego przepisy dotyczące wymagań stawianych legalnie pracującym malarniom. Wymogi są rozproszone w szeregu aktach prawnych i normach, utrudniając użytkownikom tych obiektów ich poznanie, a tym samym stosowanie.


  Aby problem ten pomniejszyć, w artykule niniejszym opisano praktycznie zastosowany przykład gromadzenia danych wykorzystywanych następnie w opracowaniach: oceny ryzyka występowania zagrożeń wybuchem występującego na malarni oraz ustalenia przedsięwzięć zabezpieczających. Każda malarnia - ze względu na swoją specyfikę - zagrożeniom pożarowym podlega, a ich zakres wynika z opracowanych obligatoryjnie dokumentów. Przykład poniższy ułatwi zainteresowanym poruszanie się w gąszczu przedmiotowych przepisów, ukierunkowując na te, które w analizie zagrożeń malarni faktycznie są niezbędne. Opisana niżej klasyfikacja przeprowadzona została dla niedużej, modernizowanej malarni mokrej, stosującej procesy zabezpieczeń antykorozyjnych długich elementów stalowych, takich jak rury, profile. Malowanie ma za zadanie nadanie produkowanym elementom odpowiednich cech użytkowych i dekoracyjnych, zakładając 5-letnią trwałość korozyjną systemem wg C2L normy PN-EN ISO 12944-5. Malarnia jest wydzielonym pomieszczeniem produkcyjnym (patrz layout) o wymiarach 12 × 9 (m × m) i wynikającej stąd powierzchni 108 m?. Wysokość pomieszczenia to ok. 7 m i kubatura ok. 750 m?.


  Malarnia wyposażona jest w następujące urządzenia:

  - stanowisko malowania - wentylowany stół SW, na którym stosuje się urządzenie do malowania AIRMIX 34 z dwoma pistoletami elektrostatycznymi

  - automatyczna - z rekuperacją ciepła instalacja wentylacyjna: grzewczo-nawiewno-wywiewna obsługująca stanowisko malowania oraz suszenia i zapewniająca 38 wymian powietrza w pomieszczeniu malarni w ciągu godziny

  - transport mechaniczny realizowany przy zastosowaniu wciągników podwieszonych, przejezdnych po torowisku zawieszonym na wysokości ok. 5 m oraz przy pomocy odpowiedniego wózka widłowego

  - system stojaków na elementy malowane będących wyposażeniem stanowisk odkładczych


  Ciężar malowanych rur o średnicach od 25-300 mm wynosi maks. ok. 11 000 kg/dzień


  Jednodniowo zużywana partia gruntoemali alkidowej wynosi: ok. 100 kg. Dane:

  - dolna granica wybuchowości DWG (LEL): 1,1 % obj.

  - temperatura samozapłonu: 480°C

  - temperatura zapłonu - nie mniej niż 23°C

  - gęstość: ok. 1,3 kg/m?


  Jednodniowe zużycie rozcieńczalnika uniwersalnego ok. 10 kg. Dane:

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik