• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 2(82)/2013

  Artykuły branżowe

  Procesy Wspomagające

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.03.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 14 minut

  Strona 2 z 7


  1301jedna_003.jpg

  Tabela 2. Wartości stężeń naturalnych izotopów w żużlu szybowym i granulowanym z przemysłu miedziowego [Bq/kg] - wartości średnie.


  Skład chemiczny omawianych żużli pomiedziowych określili Stypułkowski i Szydło (1995): SiO2 - 41,8%, Al2O3 - 6,8%, Fe2O3 - 17,11%, CaO - 20,52%, MgO - 2,32%, Cu -0,51%, Zn - 0,53%, Mn - 0,19%, Pb - 0,24%, Co - 0,0077%*, Cr - 0,00051%, Cd - 0,0000005%.

  Instytut BIA, oprócz danych producenta, tj. POLGRIT, który zgłosił następujący główny skład tlenkowy: SiO2 - 32,0 - 46,0, Al2O3 - 10,0 - 14,5%, FeO - 4,5 - 6,0%, CaO - 18,5 - 29,0%, uzupełnił jeszcze o następujące dane: komponenty silikogenne: kwarc - < 1%, krystobalitu nie stwierdzono, trydymitu nie stwierdzono; komponenty toksyczne: antymon - < 0,02%, ołów - 0,01%, kadm - < 0,01%, cyna - < 0,04%; komponenty rakotwórcze: arsen - 0,01%, beryl - 0,01%, chromiany - 0,002%, kobalt - 0,01%, nikiel - 0,01%.

  Oferowane przez różnych producentów na świecie granulowane żużle pomiedziowe posiadają bardzo zróżnicowane składy, a zatem i różne własności fizyczne, chemiczne i technologiczne.

  Według badań poziomu aktywności radiologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, w latach 2005 do 2009 żużel pomiedziowy uzyskiwał wartości f1 = 1,27 do 1,38 wobec dopuszczalnych wartości 1,0 bezpiecznych dla ludzi i f2 = 308 do 337 Bq/kg przy dopuszczalnych 200 Bq/kg.

  Na podstawie wyników zawartych w tab. 2 można zakwestionować stwierdzenie, że poziom promieniotwórczości granulowanego żużla pomiedziowego nie przekracza tła środowiskowego.

  Znajomość składu chemicznego żużli nie wystarcza do określenia jego wpływu na ekosystem regionu, gdyż uwalnianie się metali ciężkich zależy od struktury krystalicznej, w której są one związane oraz warunków zakwaszenia pH i utleniająco-redukcyjnych Eh w środowisku. Żużel pomiedziowy jest bardzo niejednorodny pod względem struktur, tekstur i składu mineralnego. Jego struktura jest miejscowo zwarta, gęsto upakowana, przechodząca do drobno i grubo porowatej, okrągłej i owalnej. Dominuje struktura drobnoziarnisto-igiełkowa, hipokrystaliczna do jawnokrystalicznej. Pod mikroskopem widoczne są różne formy kryształów połączonych w agregaty polikrystaliczne, między którymi występuje masa szklista z zawiesiną kryształów igiełkowatych (do 0,3 mm), dendrytowych i szkieletowych. Pomiary twardości żużla granulowanego wykazały duży rozrzut od 4,2 do 8,3 według skali Mohsa z przewagą twardości 4,8 do 6,4. Wskazuje to na niejednorodną krystalizację oraz dużą zmienność struktury i tekstury. Zaobserwowano też dużą zmienność sprężystości i elastyczności. Pomiędzy kryształami i szkliwem występują liczne związki międzymetaliczne w postaci bornitu (Cu5FeS4), metaliczna miedź, srebro, ołów, chromit, magnetyt, stopy Pb z Cu, Ag, Sb, Ni i Co oraz związki chemiczne, takie jak arsenek Ni i Co, antymonek Ni o wielkości do 0,5 mm o nieforemnym i owalnym kształcie. Ołów nie wchodzi do krzemianów, a tworzy własne fazy krystaliczne w postaci stopów miedzi i srebra. Z uwagi na bardzo drobną postać faz zawierających metale i półmetale oraz znaczne ich rozproszenie, mogą one w łatwy sposób został uwolnione i w postaci pyłu przeniknąć do gleby i wód powierzchniowych. Może to doprowadzić do miejscowej koncentracji metali ciężkich, zwłaszcza gdy będzie narażenie ich na ścieranie, a więc rozdrabnianie. Związki metali i półmetali z reguły nie są trwałe w warunkach środowiskowych pH, Eh (utleniająco-redukcyjnym), gnicia oraz działania mikroorganizmów, ułatwiających przechodzenie w różne postacie tlenków, wodorotlenków, siarczanów, fosforanów i związków kompleksowych rozpuszczalnych w wodzie, mogących przenikać do wód gruntowych.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...