• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 2(64)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Proszkowe

  Badanie Powłok

  ponad rok temu  05.07.2016, ~ Administrator,   Czas czytania 9 minut

  Strona 4 z 5

  Przyczyny niezadowalających wyników testów są różne i np. może to być niepełne, nierównomierne utwardzenie powłoki spowodowane zbyt niską temperaturą lub zbyt krótkim czasem przebywania detali w piecu. W celu potwierdzenia ewentualności występowania tych przyczyn prowadzone są badania rozkładu temperatury w urządzeniach grzewczych.


  Test taki przebiega w sposób następujący:

  - nagrzewa się piec do określonej temperatury pracy

  - przedmiot przeznaczony do malowania uzbraja się w szereg czujek (sond) temperatury rozmieszczonych na charakterystycznych jego powierzchniach, np. przód, tył, góra, dół, zewnątrz, wewnątrz. Jedna z sond mierzy temperaturę powietrza. Wszystkie czujki podłączone są do specjalnego rejestratora wyposażonego w mechanizm drukujący

  - tak uzbrojony przedmiot wprowadza się do pieca, włączając cały układ rejestrujący przyrosty temperatur na badanym detalu w przestrzeni pieca

  - po upływie określonego czasu wyprowadza się cały wsad z pieca i wyłącza układ pomiarowo-rejestrujący

  - w efekcie otrzymuje się obrazowy, czytelny wykres rozkładu temperatur w określonych miejscach pieca i detalu w czasie. Każdy punkt pomiarowy oznaczony jest innym kolorem. Z wykresu odczytać można czas po jakim poszczególne miejsca przestrzeni pieca osiągają temperaturę zadaną. Czas ten świadczy o tzw. dynamice pieca. Im jest krótszy, tym dynamika jest lepsza, korzystniejsza. Następnym parametrem jest odczytywany czas przebywania poszczególnych powierzchni detalu w zadanej temperaturze. Powinien on być zgodny z założeniami technologicznymi dla danego rodzaju farby – niemniej im krótszy, tym korzystniejszy. Z wykresu odczytuje się również równomierność rozkładu temperatur – ideałem byłaby sytuacja, w której wszystkie linie pokrywałyby się ze sobą.


  Specjalista opisujący powstały podczas testu wykres określa stan pieca i wyszczególnia ewentualne nieprawidłowości stanowiące wskazówki do prac konserwacyjnych i regulacyjnych urządzenia, po przeprowadzeniu których test należy powtórzyć. Badania opisane wyżej wymagają posiadania dosyć kosztownego oprzyrządowania. Dlatego unikając zakupu najlepiej jest zlecić je np. producentowi pieca lub farb. Nie sposób jest i wydaje się być bezsensownym opis wszystkich metod kontrolnych i badawczych dotyczących podjętego w tym artykule tematu. Nie wszystkich w danym momencie interesuje to samo, a możliwości jest wiele. Tekst ten należy traktować jako wprowadzający. Szczegółów w zależności od potrzeb proszę szukać w opracowaniach normatywnych na stronach www.pkn.pl wprowadzając jako tytuł normy: Farby i lakiery. Każda norma nas interesująca posiada oznaczenie: PN-EN ISO numer: rok wprowadzenia. Nazwa, np. PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć. Wymieniam niektóre, podając tylko numery i hasła wskazujące czego dotyczą:

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...