• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 2(64)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Proszkowe

  Badanie Powłok

  ponad rok temu  05.07.2016, ~ Administrator,   Czas czytania 9 minut

  Strona 1 z 5

  Pomiary, testy w pracy malarni


  Zapewnienie wysokiej jakości wymalowań, spełnienie warunków rękojmi i gwarancji, optymalizacja techniczno-ekonomiczna wykonywanych zabiegów w procesach malowania i w procesach związanych – możliwe jest między innymi pod warunkiem prowadzenia ciągłych i okresowych pomiarów, testów i analiz parametrów, uwarunkowań pracy i uzyskiwanych efektów.


  Podejmowane w tym celu działania ze względu na czas prowadzenia można określać jako: zapobiegawcze, bieżące oraz korygujące, tj. podejmowane w celu wyeliminowania, likwidacji wykrytych nieprawidłowości. Działania powyższe mogą mieć charakter ciągły lub podejmuje się je okresowo. W codziennej pracy malarni bardzo istotnymi są: ciągły monitoring procesów, wykrywanie bieżących nieprawidłowości i ich usuwanie poprzez wprowadzanie natychmiastowych korekt.


  W praktyce prowadzi się pomiary i obserwację parametrów pracy urządzeń: do przygotowania powierzchni, kabin, aplikacji, suszarek i pieców oraz instalacji pomocniczych. Najistotniejsze parametry są podane w sprawdzonych, przyjętych i zatwierdzonych instrukcjach technologicznych. Są to w odniesieniu do procesów mokrych przygotowania powierzchni:

  - prawidłowość zawieszenia detali

  - temperatury kąpieli

  - stężenie stosowanych roztworów

  - przewodność i odczyn pH kąpieli

  - ciśnienie stosowane w metodach natryskowych

  - czasy natrysku (zanurzenia), czyli czasy oddziaływania preparatów chemicznych

  - czasy obcieku


  Zbyt niska temperatura kąpieli niejednokrotnie powoduje jej pienienie się oraz nie daje pełnego efektu końcowego, wydłuża proces. Temperatura wyższa z zalecanego zakresu daje szybsze efekty, lecz wpływa również na koszty procesu, zwiększając je. Stężenie powinno utrzymywać się w sprawdzonym, zalecanym zakresie, ponieważ proces jest wówczas optymalny. Przewodność świadczy między innymi o czystości kąpieli, wpływa znacząco na jakość przygotowywanej powierzchni. Odczyn pH jest istotny dla prawidłowej jakości, ma wpływ na wielkość występujących osadów. Ciśnienie kąpieli wpływa na skuteczność i szybkość zachodzących na powierzchni procesów. Ograniczane jest jednak niejednokrotnie małym ciężarem detali mających tendencję do wyczepiania się z zawieszek.

  Czasy działania preparatów nie mogą być krótsze od pewnego określonego minimum. Czasy obcieku zaleca się z kolei jak najdłuższe, co jest warunkiem uzyskania poprawnego stanu powierzchni, ale ujemnie wpływają na wydajność, a tym samym na ekonomikę. Efekt końcowy procesu przygotowania powierzchni ocenia się w zasadzie na bieżąco w sposób optyczny, wizualny opisując zaistniały stan: równomierność filmu wodnego, wygląd powłoki, np. ładna, równomierna, bardzo intensywna, głównie niebiesko-złota, zamknięta, niepylista, prawidłowa. Fizycznie stan czystości można sprawdzić poprzez potarcie białą chusteczką lub szmatką. Pełniejszy obraz prawidłowości przeprowadzonego procesu dają testy: przyczepności i tzw. pogodowe, o których w dalszej części tekstu. Pomiary i obserwacje w procesach: suszenia po mokrym procesie przygotowania powierzchni oraz wypalaniu powłok po pomalowaniu – dla farb piecowych i proszkowych dotyczą:

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...