• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(96)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 4 z 4


  Do wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zobowiązany jest każdy podmiot, który z niego korzysta. Szeroko omawialiśmy ten temat w jednym z wcześniejszych artykułów. Dla przypomnienia, opłaty wnosi się za emisję do powietrza gazów i pyłów zarówno z instalacji, jak i maszyn i urządzeń, ale również z tytułu emisji spalin z pojazdów firmowych. Do opłat takich są również zobowiązani przedsiębiorcy wykorzystujący do produkcji wodę z ujęć własnych czy odprowadzający ścieki do wód lub do ziemi, przy czym ten ostatni przypadek należy do rzadkości wśród firm z branży obróbczej.

  Opłaty przedawniają się po 5 latach, więc jeżeli zakład wcześniej ich nie wnosił konieczne będzie ich skalkulowanie za 5 lat wstecz i wniesienie opłaty wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki łatwo można policzyć wykorzystując kalkulator odsetkowy dostępny chociażby na stronie Ministerstwa Finansów. Pamiętajmy, że do 2013 roku istniał obowiązek rozliczenia w odstępach półrocznych, a od 2013 roku corocznie. Konieczne będzie więc wygenerowania kilku odrębnych sprawozdań za poprzednie lata. Zmianie w latach ulegają również stawki opłat, więc należy korzystać przy wyliczeniu z odpowiednich stawek, które są corocznie publikowane w postaci rozporządzeń ministra środowiska. Sprawozdania takie, wraz z opłatami za kolejne okresy, składamy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Pamiętajmy o tym, że brak opłaty nie zwalnia z obowiązku sprawozdawczego, więc składamy sprawozdania również za te okresy, dla których opłaty nie musimy wnosić.

  Często zdarza się, że zakład nie posiada dokładnych danych koniecznych do wyliczenia wielkości opłat za lata ubiegłe. W takiej sytuacji należy oszacować zużycie i na podstawie wielkości szacunkowych stworzyć ewidencję zużyć służących do wyliczenia opłat.

  Wszystkie przygotowane sprawozdania za okres 5 lat wstecz należy złożyć jednego dnia i równocześnie z tą samą datą wnieść opłatę na konto właściwego urzędu marszałkowskiego. Postępowanie takie pozwoli uniknąć sytuacji, w której urząd dostając sprawozdanie za rok ubiegły wezwie nas do złożenia poprzednich wymaganych sprawozdań.


  Gospodarka odpadami


  Można założyć, że praktycznie każdy zakład obróbki powierzchniowej wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg w ciągu roku, a więc jest zobligowany do posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Mimo że jego uzyskanie nie jest raczej dość trudne i kosztowne, nadal wiele firm mimo obowiązku nie posiada pozwolenia. Samo gospodarowanie odpadami pod kątem ich przekazania odbiorcom wraz ze stosownymi dokumentami jak karta przekazania najczęściej jest realizowane prawidłowo, ponieważ wymuszają to odbiorcy odpadów. Nieprawidłowość polega natomiast na braku posiadania pozwolenia i nie składaniu rocznych sprawozdań odpadowych. Według ustawy mieści się to w zakresie gospodarowania odpadami w sposób sprzeczny z zapisami ustawy i jest zagrożone karą w wysokości od 1000 do 1000 000 PLN. Dlatego też warto uregulować tę kwestię w zakładzie. Zaczynamy oczywiście od inwentaryzacji naszej ewidencji odpadów i sprawdzamy czy w ujęciu rocznym nasz zakład przekracza limit 1 Mg odpadów niebezpiecznych. Jeżeli tak, to koniecznie jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia. Zakres wniosku powinien być zgodny z art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska. Powinniśmy także zadbać o złożenie zaległych sprawozdań odpadowych, ponieważ ich brak jest również sankcjonowany karami, które na szczęście nie są bardzo wysokie. Jeżeli firma jest dopiero na etapie ustalania kodów odpadów i rozważania kwestii posiadania pozwolenia, zadanie doboru kodów lepiej przekazać w ręce firmy doradczej, ponieważ dla niektórych profili produkcji dobór nie jest łatwy. Temat gospodarki odpadami jest bardzo szeroki i wymaga jeszcze doprecyzowania, dlatego też będziemy go kontynuować w kolejnym numerze.


  Michał Deka

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...