• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(96)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 3 z 4

  Kolejną kwestią jest zakwalifikowanie, które urządzenia w zakładzie wchodzą w skład instalacji. W tym przypadku należy rozpatrzeć kwestię tak zwanego powiązania technologicznego. Urządzenia powiązane ze sobą technologicznie to te, które są istotne z punktu widzenia procesu produkcyjnego, począwszy od surowców, aż do końcowego produktu zgodnie z przyjętym schematem produkcji uwzględniającym wszystkie konieczne etapy i procesy. W rzeczywistości decyzja o zakwalifikowaniu poszczególnych urządzeń do instalacji należy do inwestora i musi być dokonana przez osobę znającą proces produkcyjny.


  Instalacja a zakład


  Pamiętajmy, że pozwolenia i decyzje, jak również sprawozdawczość dotyczy nie zakładu, a instalacji położonych na jego terenie. Wszystkie pozwolenia czy decyzje środowiskowe muszą odnosić się do konkretnej instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu, z wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego, które swoim zasięgiem może obejmować wszystkie elementy oddziaływujące na środowisko naturalne.


  Brak danych za lata ubiegłe


  Uzupełniając brakujące sprawozdania za lata poprzednie konieczne jest posiadanie stosownych danych odnośnie zużyć surowców czy np. kart przekazania odpadów i kart ewidencji. Braki w dokumentacji są również bardzo częstym powodem utrudniającym wyprostowanie kwestii środowiskowych. Możliwości pozyskania danych i ich uzupełnienia wskażemy omawiając szczegółowo poszczególne zagadnienia dotyczące zakładu, jakkolwiek są niektóre dokumenty, których brak będzie praktycznie nie do odtworzenia.


  Tylko dzierżawię linię lub część zakładu, czy mam mieć pozwolenie?


  Jest to kwestia rodząca nadal wiele błędów, natomiast jej wyjaśnienie w przepisach jest jasne i klarowne. Obowiązki środowiskowe spadają na prowadzącego instalację, a zatem na tego, kto faktycznie nią włada. Zatem jeżeli dzierżawimy zakład lub jego część, to na nas ciążą obowiązki zarówno wynikające z pozwoleń, jak i obowiązki sprawozdawcze. Oczywiście dzierżawa nie wiąże się z koniecznością uzyskiwania pozwoleń jeżeli instalacja dzierżawiona posiada już uregulowane kwestie środowiskowe. W takiej sytuacji wystarczy wystąpić do urzędu, który wydał pozwolenia z wnioskiem o przeniesienia praw na nowego władającego instalacją. Pamiętajmy, że od daty istniejącej na umowie kupna, dzierżawy czy innego dokumentu stanowiącego o przejęciu praw do instalacji wszystkie obowiązki środowiskowe i sprawozdawcze będą spoczywać na nas.


  Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...