• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(96)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 2 z 4

  Rozważania czy mamy do czynienia z maszyną, urządzeniem czy instalacją sprawiają przedsiębiorcom ogromne problemy, co z kolei budzi wątpliwości co do konieczności posiadania pozwolenia czy obowiązku zgłoszenia instalacji. Kwalifikacja w tej kwestii leży zawsze w gestii przedsiębiorcy, ale jeżeli jest błędna, to skutkuje konsekwencjami prawnymi.

  Kwestię poszczególnych aspektów oddziaływania na środowisko, rodzajów zanieczyszczeń i związanych z tym obowiązków formalnych poruszaliśmy w poprzednich artykułach, więc teraz skupimy się wyłącznie na sposobie wyprowadzenia spraw środowiskowych zakładu na "prostą" i uzupełnieniu braków tak, aby zakład działał w sposób w pełni zgodny z przepisami prawa. W niniejszym artykule przedstawimy sposób w jaki można bezpiecznie uzupełnić zaległości środowiskowe i uregulować kwestie wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska tak, aby z jednej strony, uniknąć kłopotów z prawem, a z drugiej strony, przeprowadzić całą procedurę sprawnie, skutecznie i bez zbędnych kosztów.

  Warto nadmienić, że dla małego zakładu procedurę można przeprowadzić samemu lub przy niewielkim wsparciu firm specjalizujących się w ochronie środowiska, co pozwoli uniknąć kosztów związanych z doradztwem środowiskowym. W przypadku dużych firm stosujących skomplikowane procesy oraz oddziaływujących na środowisko naturalne w wielu płaszczyznach, lepszym rozwiązaniem będzie na pewno powierzenie tej kwestii specjalistom. Rozwiązanie to pociąga za sobą oczywiście pewne koszty, ale gwarantuje prawidłowe i szybkie uregulowanie kwestii środowiskowych. W takiej sytuacji rola właściciela zakładu będzie ograniczała się tylko do podania danych odnośnie zużyć materiałów i surowców oraz stosowanych rozwiązań technologicznych. Natomiast stworzenie dokumentacji i sprawozdań będzie leżało po stronie firmy zewnętrznej.


  Eksploatuję instalację czy urządzenie?


  Art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska mówi, że eksploatacja instalacji powodująca emisję zanieczyszczeń jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, o ile jest ono wymagane. Zgodnie natomiast z art. 3 ww. ustawy instalacja to:

  - stacjonarne urządzenie techniczne

  - zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych ze sobą technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położone na terenie tego samego zakładu

  - budowle nie będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami

  Ustawa nie definiuje pojęcia stacjonarnego urządzenia technicznego, natomiast zgodnie z definicją przywołaną w innych źródłach należy przyjąć, że jest to każde urządzenie, które z racji na swoje zastosowanie jest przeznaczone do wykorzystania w jednym miejscu i w trakcie normalnej eksploatacji nie następuje zmiana jego położenia.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...