• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(96)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4
  W wielu poprzednich artykułach omówiliśmy szereg aspektów środowiskowych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie obróbki powierzchniowej. Szeroko opisaliśmy kwestie wymaganej dokumentacji i obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska.

  Zaległości środowiskowe firm produkcyjnych, cz. 1  Firmy z branży obróbki powierzchniowej, z uwagi na charakter prowadzonych procesów, znaczne ilości stosowanych chemikaliów i negatywny wpływ na właściwie wszystkie komponenty środowiska naturalnego, praktycznie bez wyjątku, są zobligowane zarówno do posiadania pozwoleń sektorowych lub pozwolenia zintegrowanego, jak również do składania szeregu sprawozdań.

  Mimo to na rynku wciąż działa wiele firm, które mają nieuregulowane kwestie związane z ochroną środowiska. Nieprawidłowości dotyczą zarówno kwestii pozwoleń związanych z eksploatacją instalacji, jak również obowiązków opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i sprawozdawczości wynikających z emisji odpadów czy emisji do powietrza. Problem dotyczy szczególnie tych firm, w których uruchomienie instalacji nie wiązało się z budową czy adaptacją nowego budynku na cele produkcyjne. W takich przypadkach często instalacja była uruchamiana bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a firma była nieświadoma jakichkolwiek ciążących na niej obowiązków.

  Nawarstwiające się latami zaległości są często trudne do wyprostowania, co powoduje, że firmy nadal decydują się działać niezgodnie z przepisami. Przeważnie jest to spowodowane problemami z interpretacją przepisów prawa, a także z obawą przed wysokimi kosztami związanymi z realizacją obowiązków środowiskowych i, co zdarza się nadal dość często, z brakiem świadomości istnienia regulacji środowiskowych narzucających określone wymagania. Stan taki w przypadku kontroli niesie za sobą ryzyko wysokich kar i możliwość wstrzymania produkcji w zakładzie lub na części linii, które nie posiadają stosownych regulacji. Dlatego też dużo lepszym rozwiązaniem jest uzupełnienie braków zanim dojdzie do jakiejkolwiek kontroli. Droga, którą należy przejść, aby dla zakładu uzupełnić wszystkie braki, stworzyć stosowne dokumenty i złożyć zaległe sprawozdania często jest dość długa i trudna, ale warto podjąć się tego zadania, aby uniknąć poważnych konsekwencji związanych z łamaniem prawa.


  Trudna interpretacja wymagań prawnych


  Prawo skonstruowane jest w taki sposobów, że rodzaj wymagań środowiskowych jest zależny nie tylko od rodzaju prowadzonej działalności i jej skali, ale również od tego z jakiego rodzaju instalacji czy urządzeń pochodzi emisja do środowiska. Inne obowiązki będą spoczywały na firmie w związku z prowadzeniem działalności w instalacji, a inne w przypadku wykorzystywania urządzeń i maszyn nie będących instalacją w myśl przepisów prawa, nawet jeżeli rodzaj procesów jest pozornie podobny.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...