• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(95)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.05.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4
  W jednym z artykułów w 2014 roku omawialiśmy kompleksowo kwestie gospodarki odpadami z uwzględnieniem szczegółowej analizy przepisów prawnych. Teraz wracamy do tematu, ponieważ wciąż budzi on wiele niejasności, a interpretacja przepisów generuje nadal błędy, które choć z pozoru nieistotne, mogą być kosztowne dla przedsiębiorcy. Dzisiaj nie będziemy jednak szczegółowo analizować przepisów, a skupimy się na omówieniu tych kwestii, które jak wskazują przedsiębiorcy są dla nich najbardziej kłopotliwe. Dodatkowo rok 2015 przyniósł pewne zmiany w przepisach, również w tych związanych ze sprawozdawczością odpadową, które powodują konieczność stosowania nowych wzorów dokumentów do celów sprawozdawczych.

  Sprawozdawczość odpadowa


  31 grudnia 2014 weszło w życie rozporządzenie [1] zmieniające wzór zarówno karty przekazania odpadu, jak i karty ewidencji odpadów. Zmiany w obu dokumentach nie są wprawdzie rewolucyjne, niemniej jednak od 1 stycznia 2015 roku należy stosować wyłącznie te dokumenty. Wiele pytań ze strony przedsiębiorców dotyczy umieszczonego w karcie miejsca na wpisanie numeru rejestrowego. Obecnie miejsce to pozostaje na karcie przekazania puste i nie ma konieczności jego uzupełniania, ponieważ przedsiębiorcy nie posiadają jeszcze numerów rejestrowych. Jest to pozycja na karcie związana z tworzeniem tzw. BDO (baza danych o odpadach). Jest to internetowa baza danych, która m.in. zastąpi dotychczasowe sprawozdania roczne dotyczące wytwarzanych odpadów. Za 2015 rok roczne sprawozdanie będziemy już wprowadzać do ww. bazy, a nie jak dotychczas, przesyłać w wersji papierowej do marszałka. Termin wprowadzania sprawozdania najprawdopodobniej zostanie niezmienny, tj. do 15 marca za rok poprzedni. W ramach bazy marszałkowie będą prowadzić rejestr podmiotów gospodarujących odpadami.

  Z powstaniem rejestru wiąże się jeszcze jeden obowiązek, o którym trzeba pamiętać. Te z podmiotów, które posiadają pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zostaną wpisane z urzędu do rejestru i zostaną o tym fakcie poinformowane przez marszałka. Otrzymają numer rejestrowy i dostęp do utworzonego dla zakładu konta. Pozostałe podmioty będą musiały złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wniosek trzeba złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru.


  Pozwolenia i decyzje odpadowe


  Nadal wiele wątpliwości i pytań jest związanych z obowiązkiem posiadania przez zakład pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Teraz do posiadania takiego pozwolenia zobowiązane są podmioty, które wytwarzają w ciągu jednego roku powyżej 1 Mg (tony) odpadów niebezpiecznych i/lub powyżej 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z artykułem 180 ustawy Prawo Ochrony Środowiska [2] obowiązek ten dotyczy odpadów powstałych w wyniku eksploatacji instalacji. Jako instalację rozumiemy z kolei stacjonarne urządzenie techniczne lub zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych ze sobą technologicznie. Tak więc, jeżeli w zakładzie powstają odpady, ale ich źródłem nie jest eksploatacja instalacji, a różnego rodzaju odrębne i niezwiązane technologicznie procesy, to mimo przekroczenia bariery 1 Mg odpadów niebezpiecznych, nie ma obowiązku posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pamiętajmy również, że związane z poprzednią ustawą decyzje, jak plany gospodarki odpadami niebezpiecznymi, straciły moc prawną w chwili wejścia w życie nowej ustawy i powoływanie się na nie w sprawozdaniach rocznych jest błędem. Nie jest to poważny błąd i raczej nie skutkuje żadnymi karami finansowymi, ale może wywołać niepotrzebną komunikację z urzędem i konieczność składania korekt sprawozdań.

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~ Trevor 1 ponad rok temu Sporo przydatnych rzeczy w kontekście gospodarowania odpadami można znaleźć w sklepie Skladuj24, z którego regularnie korzystamy. Polecam!
   oceń komentarz zgłoś do moderacji