• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 02.02-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(65)/2010

  Artykuły branżowe

  Urządzenia Lakiernicze

  Procesy Wspomagające

  ponad rok temu  01.05.2010, ~ Administrator   

  Czy Twoja myjnia ultradźwiękowa pracuje prawidłowo?


  Ultradźwiękowe systemy oczyszczania stosowane w urządzeniach do procesu przygotowania powierzchni są w różnym stanie technicznym i często użytkownik nie wie, jak ocenić poprawność ich działania. Jednymi z wymiernych metod takiej oceny jest zbadanie wielkości kawitacji* oraz badanie stopnia zwilżalności powierzchni mytych detali.


  Proces kawitacji wpływa na efekt i jakość mycia. Kawitację możemy ocenić za pomocą przyrządu opracowanego i produkowanego przez GT85 Polska Sp. z o.o. służącego do pomiaru kawitacji - CaviFon®. Pomiary wykonywane przyrządem do badania kawitacji CaviFon® są w stanie wskazać następujące informacje i problemy:

  - załadunek zbyt dużej ilości detali w stosunku do objętości wanny może powodować spadek natężenia kawitacji

  - stosowanie niektórych preparatów chemicznych może źle wpływać na wielkość kawitacji

  - temperatura cieczy (za niska lub zbyt wysoka) może wpływać na przebieg procesu kawitacji

  - nieodgazowana ciecz może wpływać na obniżenie natężenia kawitacji


  Urządzenie CaviFon® składa się z:

  - wskaźnika pomiaru

  - sondy pomiarowej

  - przewodu

  868q01.jpg


  Obsługa przyrządu jest bardzo prosta, sondę należy zanurzyć w wannie wypełnionej cieczą, następnie włączyć przełącznik i odczytać wartość wskazania. Wielkość kawitacji można mierzyć w różnych miejscach wanny i w ten sposób określać czy proces zachodzi równomiernie. Gdy już mamy pewność, że proces kawitacji zachodzi w naszym urządzeniu w sposób prawidłowy, możemy sprawdzić w jakim stopniu nasze umyte detale zostały odtłuszczone i przygotowane do dalszej obróbki (np. malowania). Jednym ze sposobów badania czystości powierzchni jest określenie jej zwilżalności przez specjalnie dobrane mieszaniny cieczy. Przykładem może być rozpływanie się wody na powierzchni szkła. Jeżeli naniesiona, cienka warstwa wody przerywa się i skupia w krople, świadczy to o niedostatecznej zwilżalności. Zjawisko to wynika z niedoskonałego umycia lub odtłuszczenia powierzchni. Pozwala więc ocenić jej czystość. Bez odpowiednich przyrządów trudno precyzyjnie ocenić efekt mycia i odtłuszczania. Dlatego właśnie firma GT85 Polska Sp. z o.o. stworzyła zestaw testerów Roklin®


  * Kawitacja

  Jest zjawiskiem polegającym na gwałtownej przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmiany ciśnienia. Jeżeli ciecz gwałtownie przyśpiesza zgodnie z zasadą zachowania energii, ciśnienie statyczne cieczy musi zmaleć. Kawitacja jest zjawiskiem bardzo złożonym, zależy zarówno od własności fizykochemicznej cieczy, jak parametrów przepływu.

  868q02.jpg


  Badanie polega na doborze odpowiedniego testera, którego ciecz będzie rozpływać się po powierzchni, tworząc nieprzerwany film. Ciecz nie powinna tworzyć kropel i rozdzielać się – efekt ten powinien utrzymać się dłużej niż 2 sekundy. Badanie należy rozpocząć od testera o najniższym numerze, a zakończyć testerem, którego ciecz spełnia warunki badania. Numer tego testera określi czystość powierzchni, wyrażonej w mN/m.


  GT85 Polska Sp. z o.o.

  www.gt85.com.pl

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...