• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(67)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2010, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 2 z 2


  Krajowa baza stanowi system informatyczny zawierający zabezpieczoną bazę danych. Informacje zawarte w krajowej bazie mają być wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania emisji SO2 i NOx dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza.


  Dla przekazywania informacji na potrzeby krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji były ujednolicone i kompletne brakuje jeszcze kompletnych przepisów wykonawczych. Na przykład, brakuje rozporządzenia określającego wzór formularza obejmującego wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia ww. raportu. W tym miejscu muszę dodać, że w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia prowadzący instalacje eksploatowane na podstawie ważnego pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia mają obowiązek przekazania organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacji obejmującej wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu.


  Reklama
  Śródtekstowy - xrite 14.09-27.09 Julian
  Dane zawarte w raporcie muszą być spójne z danymi podanymi do urzędu marszałkowskiego w ramach wykazu dotyczącego opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Dokładnie opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji określonej w raporcie. Zmiany w przepisach obowiązujących, głównie w ustawie – prawo ochrony środowiska, związane z wejściem w życie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zawiera rozdział 10 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

  Tworzony system niewątpliwie umożliwi dokładną weryfikację danych emisyjnych, lecz czy zostanie wdrożony zgodnie z terminem podanym w ustawie przekonamy się za trzy miesiące. Do tego czasu nie tylko wprowadzane dane muszą być spójne, ale głównie wszystkie przepisy ustawodawcze, jak i wykonawcze dotyczące emisji substancji powinny być spójne. Potrzebny jest również czas dla zakładów, które muszą się dostosować do kolejnych zmian.


  * Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania konta w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji - publikowany na stronie www.krajowabaza.kobize.pl.


  Aurora Niesiołowska

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...