• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(67)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2010, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 2

  Krajowa baza emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji – część druga

  W poprzednim numerze „Lakiernictwa Przemysłowego” (nr 4(66)/2010) pisałam o konieczności sporządzania corocznego raportu przez podmioty korzystające ze środowiska i wprowadzania go do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Teraz podam kilka podstawowych informacji, które będą przydatne dla przedstawicieli zakładów zobowiązanych do składania raportu.


  Przypomnę, że to ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji [Dz. U. nr 130, poz. 1070] nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja. Pierwszy raport składany jest za rok 2010 i należy go wprowadzić do krajowej bazy w terminie do końca lutego 2011 roku.


  W części drugiej dotyczącej ww. tematyki podam kilka podstawowych informacji, które, jak sądzę, będą przydatne dla przedstawicieli zakładów zobowiązanych do składania ww. raportu. W pierwszej kolejności konieczne jest założenie elektronicznego konta w krajowej bazie uruchomionej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOB i ZE). W celu utworzenia i uzyskania dostępu do konta w krajowej bazie, zgodnie z regulaminem*, podmiot powinien wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej krajowej bazy i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do administratora krajowej bazy. Następnie, zgodnie z pouczeniem automatycznie otrzymanym pocztą elektroniczną, należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami rejestracyjnymi firmy (zgodnie z regulaminem*), w formie pisemnej do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.


  Należy pamiętać, że podmiot, który posiada kilka zakładów wypełnia wniosek o utworzenie konta w krajowej bazie oddzielnie dla każdego zakładu, na terenie którego eksploatowana jest chociaż jedna instalacja wymagająca pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego. To dla tych instalacji w pierwszej kolejności należy wystąpić o założenie konta w krajowej bazie. Aby zapewnić sprawne i skuteczne przejście ścieżki rejestracyjnej, na stronie internetowej KOB i ZE opublikowana została instrukcja procesu rejestracji i złożenia wniosku o utworzenie konta w krajowej bazie. Raporty roczne należy składać odrębnie dla każdego posiadanego zakładu, czyli jeden raport dla całego zakładu ze wszystkich instalacji eksploatowanych na terenie tego zakładu.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...