• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 2(94)/2015

  Artykuły branżowe

  Lakiernictwo Proszkowe

  Technologie Lakiernicze

  ponad rok temu  01.03.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 10 minut

  Strona 1 z 5
  Zadzwonił telefon i w słuchawce odezwał się głos kolejnej osoby zainteresowanej konsultacjami i przeszkoleniem w zakresie malowania proszkowego. W drugim zdaniu rozmowy usłyszałem, że kontakt jest wywołany brakiem jakiejkolwiek wiedzy na wspomniany temat i potrzebą przeszkolenia malarza, który będzie nakładał powłoki. W kolejnym zdaniu osoba po drugiej stronie linii przeszła do opisu wyposażenia malarni, jakie jest właśnie w zaawansowanym przygotowaniu. Konstrukcja kabiny jest już gotowa, piec z płyt warstwowych jest aktualnie wykładany wełną mineralną, wszystko wykonywane samodzielnie. Przeprosiłem i odmówiłem pomocy. Ponieważ nie jest to odosobniony przypadek, pragnę się z tego wytłumaczyć.

  Specyfika malowania proszkowego

  Elektrostatyczne malowanie proszkowe nie jest nowym sposobem wykonywania powłok ochronnych. W przypadku technologii wytwarzania ponad pięćdziesięcioletnia historia stosowania na skalę przemysłową jest wystarczającym czasem, żeby ustalić standardy bezpieczeństwa, zunifikować wymagania odnośnie sprzętu aplikacyjnego, jak również podzielić rynek pomiędzy firmy oferujące dobre, sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne zabudowy malarni w niezbędne urządzenia technologiczne.

  Z braku oddzielnych uregulowań prawnych, przepisy obowiązujące w naszym kraju w malarniach ciekłych miały przez wiele lat zastosowanie również do malarni proszkowych. Było to niewątpliwie przesadą, bo farby rozpuszczalnikowe cechują się znacznie wyższym stopniem zagrożenia pożarem i wybuchem. Równocześnie nie oznacza to, że farby proszkowe są całkowicie niegroźne w stosowaniu i każdy może bez przygotowania oraz spełnienia odpowiednich zaleceń stać się konstruktorem własnej malarni. Co prawda, pożary i wybuchy zdarzają się w malarniach proszkowych niezwykle rzadko, lecz przede wszystkim dlatego, że użytkowane w nich urządzenia technologiczne są dostarczane w ogromnej większości przez firmy profesjonalnie zajmujące się wytwarzaniem środków produkcji dla tego sektora rynku, świadome przepisów regulujących ich bezpieczną pracę. Wiedza potrzebna do właściwego zaprojektowania i wykonania urządzeń wyposażenia malarni proszkowej jest ogólnie dostępna. Jednak zazwyczaj osoby podejmujące samodzielne próby ich budowy na własny użytek, bardziej starają się kopiować rozwiązania oglądane w sąsiednich zakładach, niż zgłębiać potrzebną wiedzę lub zwrócić się o fachową pomoc przed podjęciem kluczowych decyzji.

  Należy po raz kolejny przypomnieć i zdecydowanie podkreślić, że na właściwy przebieg procesu elektrostatycznego nakładania farb proszkowych i uzyskania dobrej jakości powłok ochronnych mają wpływ następujące trzy czynniki:

  - właściwe, skuteczne przygotowanie powierzchni przed malowaniem, zgodnie z planowanym, finalnym zastosowaniem pokrywanych powierzchni,

  - równomierne nałożenie farby proszkowej na pokrywaną powierzchnię, o grubości warstwy zapewniającej właściwą ochronę,

  - skuteczne utwardzenie farby proszkowej poprzez dostarczenie ilości energii cieplnej zapewniającej pełne usieciowanie zawartych w farbie żywic, zapewniające uzyskanie pełnych, spodziewanych własności chemicznych i mechanicznych powłoki.

  1550samemu_001.jpg


  Każdy z podanych powyżej etapów wykonania gotowej powłoki proszkowej ma na tyle istotny wpływ na osiągnięcie efektu końcowego, że dla dobrej jakości wymalowań potrzeba, by wszystkie były wykonane w sposób prawidłowy.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...