• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(91)/2014

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.09.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 2 z 3

  Partnerstwo KorrAll w pierwszej kolejności dąży do wymiany doświadczeń i wzajemnej wymiany know-how pomiędzy ekspertami krajów partnerskich na polu ochrony antykorozyjnej, tworzenia ścisłego powiązania pomiędzy kształceniem zawodowym w wymienionym powyżej obszarze technicznym i rynkiem pracy na płaszczyźnie europejskiej oraz doradztwa w obszarze kształcenia zawodowego.

  Aktualne badanie World Corrosion Organisation (WCO) pokazuje, że korozja zagraża bezpieczeństwu publicznemu, obniża jakość życia i powoduje szkody dla zdrowia i środowiska. Roczne koszty spowodowane przez korozję na świecie szacuje się na ponad 1,8 biliona dolarów amerykańskich, co przekracza około 3-5% produktu krajowego brutto krajów uprzemysłowionych.

  Wymogi dotyczące przedłużenia żywotności konstrukcji i instalacji, podwyższenia ich bezpieczeństwa poprzez ulepszone strategie ochrony antykorozyjnej wraz ze zmniejszeniem obciążeń środowiska, łączą się z wymogami wczesnego rozpoznania zagrożeń, ograniczeniem szkód wtórnych i minimalizacją kosztów naprawy.

  Wymagania te uwzględniają tym samym fachowe prowadzenie prac w zakresie ochrony antykorozyjnej.

  Jakość wykonania prac ochrony antykorozyjnej jest mocno uzależniona od personelu, który organizuje, kontroluje i nadzoruje prace na placu budowy lub w zakładzie. W związku z tym, następnym wyzwaniem partnerstwa KorrAll jest rozwój i opracowanie curriculum na podstawie międzynarodowych standardów oraz programów szkoleniowych w celu kształcenia i kwalifikowania specjalistycznego personelu w obszarze ochrony antykorozyjnej w krajach partnerskich według ujednoliconych zasad. Curriculum powinno uwzględniać zarówno treści tematyczne kształcenia, jak też metody kształcenia. Przewidziane aktywności partnerstwa powinny umożliwiać także przewidywanie zapotrzebowania na kwalifikacje i kształcenie w krajach partnerskich oraz określić dostępną ofertę kształcenia.

  Celem partnerstwa jest też rozwój koncepcji strategicznej, która w przyszłości powinna umożliwiać harmonizację kwalifikacji, wiedzy specjalistycznej i kompetencji wykształconego personelu, aby w przyszłości osiągnąć pełną transparencję kwalifikacji. Personel powinien poszerzać swoją wiedzę i pośrednio swoje kompetencje oraz uzyskiwać nowe kwalifikacje specjalistyczne, aby dopasować się do zmieniającego się rynku pracy oraz wymogów europejskich i tym samym przyczyniać się do produktywności, wydajności i podniesienia jakości pracy.

  Podczas wizyt w ramach partnerstwa, oprócz przedstawienia tematów ukierunkowanych na praktykę w obszarze ochrony antykorozyjnej, dochodzi do porównania form kwalifikacji personelu oraz programów kształcenia. Projekt powinien dać instytucjom partnerskim możliwość połączenia ich wiedzy i doświadczeń (na polu kształcenia zawodowego i ochrony antykorozyjnej) na płaszczyźnie europejskiej.

  Tagi: antykorozja,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...