• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(91)/2014

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.09.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3
  Rynek europejski stosuje coraz bardziej popularną strategię harmonizacji standardów UE, regulacji wykonania, postanowień technicznych i przepisów prawnych oraz kwalifikacji we wszystkich branżach przemysłowych. Działania te dotyczą również wyrobów budowlanych, a wśród nich również stalowych i aluminiowych konstrukcji budowlanych.

  Projekt partnerski KorrAll w ramach programu Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci  1526antykorozja_001.jpg


  Obowiązujące od 1 lipca 2013 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylający dyrektywę Rady 89/106/WE wymaga, aby wszystkie produkty budowlane spełniały warunek zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. To oznacza m.in., że produkty mają być trwałe.

  Aby producent mógł podołać swojej odpowiedzialności organizacyjnej, musi spełnić szereg wymogów.

  Dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub zgodnych z wydaną europejską oceną techniczną, producent zobowiązany jest do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem CE. Niezbędnymi warunkami do wydania deklaracji właściwości użytkowych jest między innymi wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i dokonanie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu.

  W zakresie stalowych i aluminiowych konstrukcji budowlanych obowiązuje norma zharmonizowana EN 1090-1. Wytwórcy konstrukcji zobowiązani są do wdrożenia jej wymagań, by móc wprowadzić wyrób na rynek unijny. Wymagania w zakresie wytwarzania uszczegółowione zostały w części 2 normy EN 1090 (dla konstrukcji stalowych) i części 3 (dla wyrobów aluminiowych). Norma EN 1090 w poszczególnych częściach opisuje m.in. system Zakładowej Kontroli Produkcji oraz zasady wykonywania konstrukcji, a w nich takie procesy, jak: ochrona antykorozyjna, spawanie i cięcie, projektowanie, badania nieniszczące, łączenie mechaniczne.

  Dla niektórych z tych obszarów (spawanie, cięcie, projektowanie, badania nieniszczące itp.) istnieją już ujednolicone uregulowania w zakresie wymagań dla personelu wykonującego i nadzorującego. Brak takich uregulowań występuje np. dla zabezpieczenia antykorozyjnego. Wytwórca, w odniesieniu do personelu odpowiedzialnego za prace ochrony antykorozyjnej, musi potwierdzić, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem specjalistycznym. I tu pojawia się konieczność ujednolicenia wymagań.

  Działaniem w kierunku ujednolicenia wymagań jest realizowany w okresie 1.08.2013 r.

  - 31.07.2015 r. projekt partnerski "Porozumienie w zakresie dokształcania oraz transferu wiedzy w obszarze ochrony przed korozją - KorrAll", dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci. Program ma na celu nawiązanie współpracy w zakresie szkolenia zawodowego dla obszaru zabezpieczeń antykorozyjnych. Uczestnikami - partnerami programu są: Uniwersytet "Eftimie Murgu" z Resita (Rumunia), Rumuńskie Stowarzyszenie Spawalnicze (Asociatia de Sudura din Romania), SLV- GSI Polska Sp. z o.o., IFINKOR - Instytut przy Wyższej Szkole Zawodowej Południowej Westfalii (Niemcy), zaś jednostką wiodącą (koordynatorem) jest GSI SLV Duisburg (Niemcy).

  Tagi: antykorozja,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...