• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(95)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  01.05.2015, ~ Administrator   

  Strona 2 z 6

  Dane techniczne do opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) lub raportu pochodzić muszą ze szczegółowo przygotowanego projektu technologicznego obiektu z lakiernią. Na etapie koncepcji takiego obiektu inwestor/użytkownik dokonać powinien wyboru typu, modelu i parametrów urządzeń stacjonarnych i technologii materiałowej. Do tego zestawienia autor projektu technologicznego przygotowuje wymagane rozwiązania techniczne i organizacyjne w planowanym obiekcie. Dokumentacja projektu technologicznego jest "fundamentem" całego projektu budowlanego i wykonawczego przedsięwzięcia. Wskazane tu rozwiązania, parametry, dane techniczne urządzeń i rodzaj oraz sposób używanych materiałów pociągają za sobą rozwiązania w projekcie architektonicznym i projektach branżowych. Wskazane w technologii obiektu zagrożenia i sposób ich niwelowania wpływa na klasyfikację wybuchową pomieszczeń obiektu i wyznaczenie wielkości oraz rodzaju stref zagrożenia wybuchem. W efekcie to od rozwiązań przyjętych na etapie projektu technologii zależy większość nakładów inwestycyjnych przy organizacji lakierni. Wybranie trybu realizacji zagłębień fundamentowych i konstrukcji wsporczych w posadzce lakierni w strefach lakierowania znacząco wpływa na koszt ich wykonania. Inna jest cena fabrycznej podstawy pod kabinę lakierniczą i inna wykonania odrębnej konstrukcji stalowej pokrytej kratami. Jedno i drugie rozwiązanie dopasowane zostać musi do rodzaju lakierowanych wyrobów. W zakresie ochrony ppoż. w lakierni zbyt restrykcyjne potraktowanie zagrożeń wybuchem zmusza do wprowadzenia do obiektu bardzo kosztownych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych w odpowiednim standardzie klasyfikacji. Zbyt liberalne potraktowanie oczywistych w lakierni zagrożeń może być przyczyną powstania pożaru lub wybuchu trakcie jej eksploatacji. Rzeczoznawcy BHP, ppoż. i sanepidu na etapie oceny rozwiązań projektowych, a później urzędnicy odpowiednich urzędów w trakcie odbioru i dopuszczenia do użytkowania, odnoszą swoje opinie do treści dokumentacji technologicznej i przyjętych tam rozwiązań.

  Ocena zagrożenia wybuchem, której opracowanie wymagane jest odrębnymi przepisami dla każdego pomieszczenia, w którym w normalnym toku działań technologicznych lub magazynowania wyrobów/towarów pojawić się może obłok gazowy (mieszanina palnych gazów lub par z powietrzem), także opracowywana jest w oparciu o analizę rozwiązań zawartych w projekcie technologicznym. Większość zagrożeń wybuchem w lakierni wiąże się nierozerwalnie z trybem realizacji zadań, stosowanymi i magazynowanymi materiałami chemicznymi, oraz parametrami technicznymi urządzeń, np. paliwem do zasilania palników kabiny lakierniczej, ilością wymian powietrza w trakcie lakierowania i suszenia, czy rodzajem prowadzonej aplikacji formującej mniejszą lub większą chmurę rozpylanej mieszaniny. Analiza zagrożenia wybuchem i aspekty BHP, ppoż. w projekcie technologicznym wpływają na treść dokumentu formalnego ocena zagrożenia wybuchem, a on na wszystkie rozwiązania opinie i bezpieczeństwo projektowanej lakierni.

  Tagi: Projekter, ppoż.,

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 4

  • 4
   ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~ olo 1 ponad rok temu bardo rzeczowe i kompletne postawienie sprawy
   oceń komentarz zgłoś do moderacji