• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2022 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(95)/2015

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Procesy Wspomagające

  ponad rok temu  01.05.2015, ~ Administrator   

  Strona 2 z 2

  ? LZO - 1000 $ /tonę; NOx - 18000 $ /tonę; CO2 - 33 $ /tonę

  ? daje to rocznie dla NOx i CO2 koszt:

  2 500 000 $/rok (1,5 M$ CO2; 1 M$ NOx)

  Alternatywą w takim wypadku wydaje się być zastosowanie procesu biodegradacji, której koszty dla wymienionej symulacji kształtują się następująco: dla K=97%, wynoszą - 13 000$/rocznie, brak emisji NOx, śladowa CO2 (K-konwersja)


  Tabela 1. Symulacja i porównanie kosztów dla instalacji degradującej LZO w strumieniu o parametrach: 50 000 m3/h i LZO stężeniu 1,0 g/m3 ("Recent developments in biological techniques?" wg Deshusses M.A. University of California (2006)).

  Tabela 2. Korzyści z zastosowania procesu bioeliminacji LZO m.in. w przemyśle lakierniczym


  Opis rozwiązania technologicznego oraz przykłady implementacji na świecie


  W kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) mikroorganizmy osadzane są na specjalnym wypełnieniu. Faza ciekła (woda wraz z solami odżywczymi) spływa cienkim filmem w dół po wypełnieniu, zwilżając warstwę (biofilm) biologiczną. Zanieczyszczony gaz spływa współprądowo względem cieczy. Zanieczyszczenia absorbowane w cieczy dyfundują do warstwy biologicznej (biofilmu) na powierzchni wypełnienia, gdzie ulegają tlenowej biodegradacji. Absorpcja, adsorpcja i biodegradacja zanieczyszczeń przebiega w jednym aparacie (reaktorze). Kompaktowe bioreaktory pracują w sposób ciągły, oczyszczając duże strumienie gazu ze szkodliwych zanieczyszczeń. Zapewniają również stałą kontrolę optymalnych warunków prowadzenia bioprocesów. Obecnie technologia bioeliminacji LZO i odorów w KBT została pomyślnie zaimplementowana przez Ekoinwentykę Sp. z o.o. w instalacjach pilotażowych m.in. w KGHM Polska Miedź S.A., Aquanet S.A. czy Zakładzie Gospodarki Odpadami (rys. 1 i rys. 2).


  1603biotechnologia_003.jpg

  Rys. 1. Kompaktowy bioreaktor trójfazowy firmy Ekoinwentyka Sp. z o.o. do oczyszczania powietrza w KGHM Polska Miedź S.A.


  1603biotechnologia_004.jpg

  Rys. 2. Kompaktowy bioreaktor trójfazowy firmy Ekoinwentyka Sp. z o.o. do oczyszczania powietrza w Aquanet S.A.


  Podsumowanie


  Obecnie można stwierdzić, że wykorzy­stanie kompaktowych bioreaktorów trójfazowych wydaje się być skutecznym i atrakcyjnym zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie sposobem usuwania LZO z powietrza. Reasumując, wykorzystanie procesu biodegradacji m.in. w przemyśle lakierniczym do eliminacji LZO charakteryzuje się wieloma pozytywnymi cechami przestawionymi w tabeli 2.


  Artykuł powstał m.in. dzięki współpracy w projekcie FORSZT.


  Damian Kasperczyk

  Ekoinwentyka Sp. z o.o.

  Krzysztof Barbusiński

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice

  Violetta Kozik

  Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach


  Tagi: LZO,

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...