• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(91)/2014

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.09.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3
  Dwa poprzednie artykuły (LP2 i 4/2014) dostatecznie udowodniły tezę mówiącą o współzależności technicznego oraz organizacyjnego przygotowania budowy z efektywnością wykonawstwa i bezpieczeństwem realizacji robót. Jest ona w pełni zgodna ze znanym porzekadłem "jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz", ale samo przygotowanie frontu robót - choćby najlepsze - robocizny w czystej postaci nie zastąpi.

  O BHP nigdy za dużo (3)  Dlatego kontynuując rozważania na temat powodzenia wykonawczego przy robotach antykorozyjnych, przy czym głównie w odniesieniu do obróbki obiektów wielkogabarytowych w warunkach poligonowych, w niniejszym artykule słów jeszcze parę o tym, by powłoki ochronne były nie tylko ładne, ale i wykonane bez szkody dla ludzi oraz otoczenia.

  Technika - jako rzecz martwa - sama przez się uszczerbku ludziom i otoczeniu nie przyniesie. Problem tkwi w posługiwaniu się techniką i dotyczy tzw. czynnika ludzkiego, który w odniesieniu do antykorozji przemysłowej jest obciążony poważnym i sygnalizowanym wcześniej niedostatkiem. Chodzi o kwalifikacje robotnicze, których obecnie nie przyznaje żadna szkoła zawodowa. Dlatego trudne roboty malarskie i powłokowanie chemoodporne praktycznie w całości wykonują pracownicy okazjonalnie przyuczeni do zawodu, co z pewnością ani jakości robót, ani bezpieczeństwu wykonawstwa nie służy. Dlatego szczególnego znaczenia nabierają ustawowe i zakładowe systemy nauczania, które poza techniką i zdobywaniem uprawnień zawodowych - muszą uwzględniać konieczność przeprowadzenia szkoleń zapewniających bezpieczeństwo pracownikom.

  Zgodnie z kodeksem pracy[1] tego rodzaju szkolenia są one obowiązkiem pracodawcy i obejmują:

  - szkolenia pracowników w zakresie BHP przed dopuszczeniem do pracy

  - szkolenia okresowe

  co w wykonawczym, ministerialnym rozporządzeniu[2] sprowadza się do obowiązkowego przeprowadzania:

  - szkoleń wstępnych ogólnych (instruktaż ogólny), przed dopuszczeniem do pracy

  - szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy (instruktaż stanowiskowy), mających na celu bezpośrednie zapoznanie się z warunkami pracy, czynnikami szkodliwymi, ryzykiem zawodowym oraz sposobami ochrony niezbędnymi do pracy na danym stanowisku

  - szkoleń okresowych dla wszystkich pracowników, służących aktualizacji posiadanej wiedzy na temat ryzyka zawodowego, zagrożeń i sposobów ich unikania, przy czym z częstotliwością dla stanowisk robotniczych - przynajmniej raz na trzy lata, a dla przypadków kontaktu z dużymi zagrożeniami - nie rzadziej niż raz na rok


  Specyfika prac antykorozyjnych polegająca na wykonawstwie robót w warunkach poligonowych (na inwestorskim terenie) powoduje, że powyższy system szkoleń ulega modyfikacji w ten sposób, że bardzo często inwestor żąda lub sam przeprowadza dodatkowe szkolenia i egzaminy, w tym warunkujące wstęp na teren swoich przedsiębiorstw. Istotne jest również to, że może żądać odbycia szkoleń i otrzymania certyfikatów w firmie zagranicznej oraz w języku i dla warunków innych niż polskie, przy czym spełnienie tego warunku jest jednym z decydujących elementów spełnienia wymagań ofertowych i musi się odbyć na etapie poprzedzającym zawarcie umowy handlowej.

  Tagi: antykorozja,

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik