• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(90)/2014

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.07.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 3
  Teza mówiąca o wzajemnej zależności powodzenia technicznego i bezpiecznych warunków pracy dowodów nie potrzebuje. Warto jednak o niej pamiętać przy każdej okazji, albowiem sukcesy rzeczowe w parze z osobowymi idą i nic po technice, jeśli koszty po stronie pracowniczej są zbyt wysokie.

  O BHP nigdy za dużo (2)  Dlatego w nawiązaniu do poprzedniego artykułu (LP 1/2014) o relacji między sposobem wykonywania pracy a jej rezultatami słów jeszcze parę, przy czym w odniesieniu do całości operacji, która w przypadku poligonowego wykonawstwa robót antykorozyjnych obejmuje tak kwestie przygotowawczo-organizacyjne, jak i część wykonawczą zamykaną uporządkowaniem placu budowy z utylizacją odpadów oraz przekazaniem obiektu użytkownikowi.

  Organizacyjne przygotowanie budowy obejmuje uzgodnienia z inwestorem, pozyskanie koniecznych zezwoleń, zawarcie umów kooperacyjnych i obsługowych oraz sporządzenie i zatwierdzenie szeregu dokumentów, początkowanych przez dokumentację wykonawczą w postaci "Projektu technicznego" precyzującego metody, materiały, sposoby i warunki powłokowania oraz - co istotne - podającego najważniejsze informacje o zagrożeniach i sposobach ich unikania. W projekcie winny być zawarte wszystkie karty charakterystyk chemicznych przerabianych materiałów oraz załączone lub przywołane dokumenty towarzyszące, w tym opracowany specjalnie dla miejsca budowy "Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ", a także obowiązujące na terenie robót dokumenty inwestorskie dotyczące bezpieczeństwa pracy.

  Przygotowaniom ogólnym towarzyszy stanowiskowe przygotowanie budowy obejmujące sporządzenie analizy uwarunkowań miejscowych wraz z opracowaniem planu lokalizacyjnego dla wszystkich stanowisk wykonawczych ciągu głównego i pomocniczego oraz pomieszczeń magazynowych, socjalnych i biurowych. W praktyce wymaga ono wizji lokalnych w celu zsynchronizowania przyszłych potrzeb w stosunku do istniejących już możliwości z uwzględnieniem wymagań wynikających tak z technologii, jak i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Na tym etapie muszą być wyznaczone miejsca warsztatowo-montażowe, drogi komunikacyjne, linie i punkty zasilania energetycznego, punkty lokalizacji sprzętu ratunkowego, przyłącza energii, wody i sprężonego powietrza, magazyny substancji niebezpiecznych, szatnie, łaźnia, stołówka, węzły sanitarne oraz łączność między wszystkimi obiektami. Stanowiskowe przygotowanie budowy z reguły wymaga kolejnych dodatkowych prac projektowych, w tym oceny ryzyka i bezpieczeństwa pracy dla konkretnego obiektu. Muszą one określać warunki dopuszczenia do pracy dźwigów samojezdnych pod istniejącymi liniami elektrycznymi, montaż podstacji i prowadzenie tras głównego zasilania elektrycznego, budowę instalacji przeciwpożarowych oraz przewozu pionowego ludzi i ładunków.

  Praktyka pokazuje, że na etapach organizacyjnego i stanowiskowego przygotowania budowy w znacznym stopniu rozstrzyga się sprawność późniejszego jej funkcjonowania i od nich zależy ogólne bezpieczeństwo pracy, sięgające poza zagrożenia stanowiskowe wynikające z czynności bezpośrednio produkcyjnych.

  Tagi: BHP,

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik