• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(78)/2012

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Proszkowe

  ponad rok temu  05.07.2016, ~ Administrator,   Czas czytania 13 minut

  Strona 1 z 12

  Analiza nośników jakości i kosztów malowania proszkowego, w tym jego efektów


  Opracowanie niniejsze może być narzędziem pomocnym przy projektowaniu, budowie, wdrażaniu nowej malarni, jak i ocenie efektów jej pracy w odniesieniu do malarni już działającej. Może służyć minimalizacji nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, ocenie jakości pracy malarni oraz umożliwić analizę przyczyn ewentualnie występujących nieprawidłowości i wad celem ich wyeliminowania.

  1192audyt_001.jpg

  Warto zoptymalizować proces malowania tak, by koszty działalności były jak najmniejsze. Warto zoptymalizować proces malowania tak, by koszty działalności były jak najmniejsze.

  Fot. Grzegorz Petka


  Opracowanie zawiera opis aktualnego stanu technicznego, technologicznego, jakościowego i ekonomicznego oraz porównanie wskaźników stąd wynikających - praktycznych z zalecanymi. Wynikłe z analizy wnioski mają na celu przede wszystkim redukcję kosztów działalności malarni, a tym samym optymalizację i minimalizację kosztów wymalowań. Jest to cel nadrzędny - spełniający oczekiwania klienta i realizatora zadania.


  Niepożądane koszty mogą osiągnąć nawet 50 proc. wartości podstawowych kosztów, tj. farb. Nie jest możliwe ich uniknięcie czy też całkowite wyeliminowanie. Można zaś je i należy znacznie ograniczyć. Każda z firm korzystająca z malarni proszkowej (i nie tylko) powinna podjąć analizę istniejącej na tym polu sytuacji. Prace można zlecić wyspecjalizowanej w technologii malowania firmie zewnętrznej. Problemy można też rozwiązać poprzez działania wewnętrzne. Bardzo pomocnym, a wręcz niezastąpionym tu narzędziem będzie przeprowadzony wewnętrzny audyt, szczegółowe wypełnienie załączonej ankiety, wyciągnięcie wynikających z niej wniosków i niezwłoczne zastosowanie działań zapobiegawczych i korygujących. Ankiecie nadano nazwę: "Analiza nośników jakości i kosztów malowania proszkowego, w tym jego efektów". Proponowane w niej prace powinny być przeprowadzane okresowo w każdej malarni nawet w takiej, w której z pozoru brak jest uchybień. Osiągnięte efekty będą na pewno większe niż poniesione nakłady.


  Opracował: Wacław Pankiewicz


  I. Analiza założeń (danych wejściowych)


  I. 1. Określenie detali malowanych, nazwy, numery rysunków


  I. 2. Rodzaj materiału malowanego

  a) stal czarna - zasiarczenie (dop. 0,05%)

  b) stal nierdzewna

  c) stal ocynkowana (ogniowo, elektrolitycznie) - opis ...............................................

  d) inny materiał (jaki?) ................................................................................................

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...