• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 3(53)/2008

  Aktualności i przegląd rynku

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2008, ~ Administrator,   Czas czytania 12 minut

  Strona 1 z 7

  Uwagi dotyczące wyliczania wydajności pneumatycznej obróbki strumieniowo-ściernej, wielkości zużycia ścierniwa i kosztów oczyszczania powierzchni - część II

  Zużycie ścierniwa jest odwrotnie proporcjonalne do wydajności obróbki strumieniowo–ściernej, a natężenie przepływu strumienia ściernego przez daną dyszę jest stałą proporcjonalności, zależną od ciężaru nasypowego danego ścierniwa, który jest pośrednio uzależniony od gęstości właściwej i wielkości ziaren ściernych; z drugiej zaś strony zależy od ilości wydatku powietrza i jego ciśnienia a pośrednio od wielkości dyszy.

  S = V · C [kg/h] (1)

  Z1 = ZC · N [kg/m2] (2)

  S = W · Z1 = W · (ZC · N) [kg/h] (3) czyli:

  V · C = W · (ZC · N) [kg/h] (4)

  S - wielkość strumienia ściernego w kg/h;

  V - objętość strumienia ściernego w dm3/h;

  C - ciężar nasypowy danego ścierniwa w kg/dm3;

  W - wydajność oczyszczania powierzchni w m2/h;

  Z1 - wielkość zużycia ścierniwa przy jednokrotnym użyciu

  ZC - zużycie danego ścierniwa na oczyszczenie danej powierzchni w kg/m2, uwzględniające krotność jego ponownego użycia;

  N - ilość zawróceń danego ścierniwa. Przemnożenie objętości strumienia powietrza V (m3/h) przez ciężar nasypowy stosowanego ścierniwa C (kg/m3) daje wartość strumienia ściernego S danego ścierniwa o danej granulacji (kg/h).

  Z drugiej strony iloczyn wydajności czyszczenia W - w m2/h, przez zużycie ścierniwa ZC - w kg/m2 oraz przez krotność jego użycia N (wartość niemianowana), także daje wielkość strumienia ściernego - S (kg/h).

  Omówienie poszczególnych wielkości

  Ilość sprężonego powietrza V przepływającą przez dysze wraz ze ścierniwem określa się na podstawie tablicy załączonej na końcu artykułu, zależnie od ciśnienia powietrza docierającego do dyszy i jej wielkości. Według doświadczenia firmy RESIN, należy też uwzględniać w wyliczeniach większe zużycie powietrza przez oczyszczarkę, w wyniku zużycia (rozkalibrowywania się średnicy wewnętrznej dyszy). Powiększa się wtedy do wyliczeń średnicę dyszy o wartość przekraczającą wielkość średnicy nominalnej, a po odczytaniu wartości przepływu powietrza z tabeli, daje się jeszcze 10% naddatku powietrza dla zniwelowania turbulencji wypływu powietrza z dyszy o nieregularnym przekroju, jaki posiada dysza zużyta.

  558253.jpg

  Wydajność kompresora rotacyjnego 16,8 m3/min. Oczyszczarka ciśnieniowa pojemności 300 litrów. Orurowanie zbiornika 32 mm. Dysze długie typu „venturi”.

  a) Przewód powietrzny - 19 mm długości 15 m, przewód ścierniwa - 32 mm, długości końcówki 3,5 m średnicy 25 mm.

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik