• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(54)/2008

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.07.2008, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 4

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

  W ramach bieżącej perspektywy finansowej 2007–2013, przedsiębiorcy mają duże możliwości ubiegania się o środki finansowe alokowane w ramach programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz 16 regionalnych programów operacyjnych.

  Ponadto przedsiębiorcy mogą również skorzystać ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponad 25 proc. alokacji dla tego programu przeznaczone będzie na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw. Duże firmy mogą także aplikować o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W niniejszej publikacji przybliżymy możliwości finansowania projektów, jakie generują priorytety ujęte w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG). Należy podkreślić, iż główny cel programu zorientowany jest na rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

  - Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

  - Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

  - Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

  - Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym

  - Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

  - Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

  Program ten ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach PO IG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie przewidziane w ramach PO IG udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji EFRR oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (dostępnym jedynie w 5 województwach, tj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim). Zarządzanie PO IG należy do kompetencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Oprócz MRR, jako tzw. Instytucji Zarządzającej, we wdrażanie programu zaangażowane są również w charakterze tzw. Instytucji Pośredniczących następujące ministerstwa:

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...