• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 3(53)/2008

  Aktualności i przegląd rynku

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.05.2008, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3

  Przypomnienie ogólnych wiadomości o odpadach z uwzględnieniem zużytego sprzętu

  Na początku przypomnę podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:

  a) pojęcie odpadu – każda substancja lub przedmiot należący do kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.

  b) kategorie odpadów określone w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach:

  - pozostałości z produkcji lub konsumpcji, niewymienione w pozostałych kategoriach,

  - produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym,

  - produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął,

  - substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej,

  - substancje albo przedmioty lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań – odpady opakowaniowe, pojemniki itp.),

  - przedmioty lub ich części nienadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.),

  - substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze itp.),

  - pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.),

  - pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.),

  - pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.),

  - pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.),

  - podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB – polichlorowane bifenyle itp.),

  - wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.),

  - substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania, np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.),

  - zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleb i ziemi,

  - wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej).

  c) różne kategorie odpadów:

  - odpady komunalne,

  - komunalne osady ściekowe,

  - odpady medyczne,

  - odpady obojętne,

  - odpady ulegające biodegradacji,

  - odpady weterynaryjne,

  - odpady z wypadków,

  - oleje odpadowe,

  - zużyty sprzęt,

  - pojazdy wycofane z eksploatacji,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...