• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 5(25)/2003

  Aktualności i przegląd rynku

  Lakiernictwo Proszkowe

  ponad rok temu  01.09.2003, ~ Administrator,   Czas czytania 10 minut

  Strona 1 z 7

  Na styku ciał stałych występuje makroskopowe oddziaływanie mechaniczne oraz mikroskopowe wzajemne oddziaływanie molekularne powierzchni.

  Strefa styku tarciowego, w której istnieje bezpośrednie oddziaływanie między materiałami niemetalowymi systemu tryboelektryzacji od strony kanału jest niejednorodna pod względem kształtu oraz stanu powierzchni.

  Te dwa czynniki powodują, że poszczególne mikroobszary kanału tego elementu strefy różnią się od siebie sposobem kontaktu z pojedynczą cząstką farby proszkowej, co w konsekwencji może mieć wpływ na pewne zróżnicowanie stanu naelektryzowania pojedynczych cząstek, tworzących strumień w przestrzeni napylania. Pomiędzy zbliżanymi do siebie cząstkami oddziałują siły przyciągania i odpychania.

  Elektryzacja kontaktowa


  Proces elektryzacji strumienia cząstek farby proszkowej w tryboelektrostatycznym zestawie do napylania jest następstwem wzajemnego oddziaływania molekularnego powierzchni cząstek proszku ze ściankami i między sobą, podczas wymuszonego przemieszczania się we wnętrzu kanału. Elektryzacja kontaktowa ma miejsce w "elementarnej strefie oddziaływania tarciowego". Strefa ta jest niejednorodna pod względem rozkładu masy farby proszkowej. W strefie tej stykanie się i rozdzielanie cząstki farby proszkowej z powierzchnią wewnętrzną kanału powoduje powstawanie podwójnych warstw elektrycznych (wg Helmholtza).

  Umowna sumaryczna powierzchnia styku ważna dla procesu tarcia materiałów proszkowych (głównie polimerów) jest zależna od:

 • średnicy kanału oraz rozkładu statystycznego średnic cząstek strumienia farby proszkowej,

 • parametrów fizycznych i ruchu unoszonej mieszaniny: powietrze-farba proszkowa, np. ważna jest prędkość na wlocie do wnętrza kanału,

 • długości drogi przemieszczania się cząstek farby proszkowej wzdłuż osi kanału.

  Prawdopodobieństwo znalezienia się pojedynczej cząstki farby proszkowej w stanie naelektryzowania we wnętrzu kanału mieści się w określonych przedziałach wartości.

  System tryboelektryzacji


  Badanie funkcji technologicznej zjawisk kontaktowo-tarciowych jest jednym z podstawowych zadań budowy systemu tryboelektryzacji. Elementami pozwalającymi opisać zbiór wielkości wejściowych (X) systemu tryboelektryzacji w strumieniu proszku lakierniczego są:

 • ruch strumienia cząstek farby proszkowej unoszonych w powietrzu w kanale nieruchomego cylindra z materiału niemetalowego,

 • wielokrotny kontakt cząstek farby proszkowej (dla uproszczenia o kształcie kulistym) o określonej masie (m), z wewnętrzną powierzchnią cylindra;

 • Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...