• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(42)/2006

  Aktualności i przegląd rynku

  Lakiernictwo Proszkowe

  ponad rok temu  01.07.2006, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Postęp techniczny w przemyśle meblarskim spowodował wypieranie tradycyjnych materiałów przez produkty wytwarzane na bazie syntetycznych związków chemicznych. Wprowadzone do produkcji mebli materiały wytwarzane z zastosowaniem żywic aminowo-formaldehydowych emitują do otoczenia różne ilości formaldehydu, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego przez wiele miesięcy, a nawet lat. Meble wykonane z materiałów wytwarzanych na bazie syntetycznych związków chemicznych, stwarzają dodatkowo niebezpieczeństwo zwiększania emisji lotnych związków organicznych (VOC) w otoczeniu człowieka.

  Na jakość powietrza wewnętrznego (IAQ – Indoor Air Quality) wpływają wprawdzie wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń, jednakże największy udział w wypełnieniu tych pomieszczeń mają meble wykończone głównie powłokami lakierowymi. Nasilenie występowania chorób na tle alergicznym oraz nowotworowych, wymusza więc konieczność ograniczania obecności szkodliwych substancji w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

  Ustawy zobowiązują

  W ramach dostosowywania polskich ustaw do obowiązującego w Unii prawodawstwa uchwalono ustawy zobowiązujące producentów do wprowadzania do obrotu produktów bezpiecznych. Są to:

  • Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 22 stycznia 2000 r.) o ogólnym bezpieczeństwie produktów, która określa, że producent jest obowiązany wprowadzać do obrotu produkty bezpieczne i podejmować odpowiednie (...) środki zapobiegające powstawaniu zagrożeń, a w szczególności testować próbki produktów (...) oznaczać produkty (...) w sposób umożliwiający ich właściwą identyfikację;

  • Ustawa z 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 31 marca 2000 r.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny), która określa, że: Kto wytwarza w zakresie swojej działalności produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.

  Ustawy te określają nie tylko odpowiedzialność producenta za wprowadzany na rynek produkt, ale też nakładają obowiązek wykazania, że produkt nie zagraża zdrowiu konsumenta.

  Bardzo istotnym dokumentem w kontekście stosowania rozpuszczalników organicznych w przemyśle jest tzw. Dyrektywa rozpuszczalnikowa z dnia 11 marca 1999 nr 13 dotycząca ograniczania emisji lotnych związków organicznych w farbach i lakierach wraz z jej uzupełnieniem nr 42 z roku 2004. Określają one wymagania, jakie muszą spełnić instalacje przemysłowe wykorzystujące rozpuszczalniki organiczne nie później niż do dnia 31 października 2007 roku.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...