• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 2(40)/2006

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.03.2006, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 2

  Poprawienie jakości powietrza (a taki wymóg stawia nam Unia Europejska) wiąże się z kontrolowaniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawieniem jakości paliwa, kontrolą sektorów: transportowego i energetycznego, czyli także dotyczy ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (LZO) i z instalacji.

  Najważniejsze przepisy dotyczące powyższego zagadnienia to:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych, które określa:

  • standardy emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (zróżnicowane od rodzaju działalności, procesu technicznego lub operacji technicznej oraz terminu oddania instalacji do eksploatacji, terminu zakończenia jej eksploatacji lub łącznego czasu eksploatacji),

  • sytuacje uzasadniające przejściowe odstępstwa od standardów emisyjnych oraz granice odstępstw,

  • warunki uznawania standardów za dotrzymane,

  • wymagania w zakresie stosowania określonych rozwiązań technicznych zapewniających ograniczenie emisji,

  • sposoby postępowania w razie zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych dotyczących eksploatacji instalacji,

  • rodzaje zakłóceń, gdy wymagane jest wstrzymanie użytkowania instalacji,

  • środki zaradcze,

  • przypadki, w których prowadzący instalację powinien poinformować o zakłóceniach wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, termin, w jakim informacja ta powinna zostać złożona oraz jej wymaganą formę.

  Rozdział szósty danego rozporządzenia mówi nam o instalacjach, w których używane są rozpuszczalniki organiczne (załącznik 7 do rozporządzenia), określa standardy emisyjne lotnych związków organicznych z instalacji wprowadzanych do powietrza w sposób: zorganizowany, niezorganizowany, zorganizowany i niezorganizowany (załącznik 8), czyli mówi dokładnie do jakich prowadzonych instalacji przepisy mają zastosowanie. Musimy pamiętać, że sprawozdania dotrzymywania standardów emisyjnych dokonuje się w terminie dwóch miesięcy od zakończenia roku objętego bilansem. Bardzo ważna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę to fakt, że plan obniżenia emisji (równoważne obniżenie emisji) z instalacji powinien nastąpić w okresie:

  • do 31 października 2010 r., w przypadku instalacji istniejących,

  • trzech lat (licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia), w przypadku instalacji nowych, oddanych do użytkowania do dnia wejścia w życie danego rozporządzenia,

  • jednego roku, licząc od dnia oddania instalacji do użytkowania, w przypadku instalacji nowych, oddanych do użytkowania po dniu wejścia w życie rozporządzenia, dla których przed tym dniem zostało wydane pozwolenie na budowę.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...